facebook

טקס הסרת לוט המנציח את פועלו של המבקר לינדנשטראוס ז"ל

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן ערך ישיבת הנהלה מיוחדת במשרד מבקר המדינה בחיפה, בה הוסר הלוט בכניסה למבנה המנציח את פועלו של המבקר לינדנשטראוס ז"ל

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן ערך ישיבת הנהלה מיוחדת בשלוחת משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור בחיפה, לזכרו של המבקר מיכה לינדנשטראוס ז"ל. בהשתתפות משפחת לינדנשטראוס ומכריו הקרובים נערך גם טקס מרגש להסרת הלוט בכניסה למבנה ולחדר הדיונים, המנציח את פועלו של המבקר לינדנשטראוס ז"ל.

בישיבה המיוחדת ובטקס הסרת הלוט השתתפו משפחת לינדנשטראוס, שופט בית המשפט העליון (בדימוס) השופט סאלים ג'ובראן ורעייתו, סגן נשיא בית המשפט המחוזי השופט אברהם אליקים, שופט בית המשפט המחוזי מרכז-לוד רמי חיימוביץ, חברי הנהלת משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור ועוד.

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן אמר בישיבה המיוחדת: "נשיא בית המשפט המחוזי (בדימוס) מיכה לינדנשטראוס ז"ל, שימש בתפקידים שיפוטיים וציבוריים שנים רבות ובשנים 2005-2012 כיהן כמבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, תפקיד שהוא אתגר ושליחות ציבורית מהמעלה הראשונה. במהלך 7 שנות כהונתו של המבקר לינדנשטראוס, פורסמו מאות דוחות ביקורת ובכללם השריפה בכרמל, ההתמודדות עם המשט הטורקי, התמודדות ממשלות ישראל לשחרור יונתן פולארד והטיפול בפליטת גזי חממה בישראל. המבקר לינדנשטראוס הקדיש תשומת לב מיוחדת לביקורת הנוגעת גם לאוכלוסיות ראויות לקידום. הוא נהג לומר כי מבחנה של חברה הוא ביכולתה לדאוג לכל המשתייכים אליה, ובכלל זה מחויבותה לדאוג לחוליות החלשות שבה ולחתור למימוש זכות השוויון לכלל מרכיביה. הדאגה לחלש חשובה לא רק בשל תרומתה ליחיד, אלא גם בשל תרומתה לחברה כולה כמכלול, הן מבחינה ערכית-מוסרית והן מהבחינה הכלכלית. זהו מבחן לחוסנה המוסרי של החברה, שהוא יסוד מוסד לקיומה" אמר המבקר אנגלמן וציין עוד: "בנושא "יישום החלטות הממשלה באשר לעליית בני הפלשמורה", לא הסתפק לינדנשטראוס ז"ל, בביקורת הקלאסית המבוססת על ראיונות וניתוח מסמכים, אלא, נסע בעצמו לאתיופיה במרס 2008, מלווה בשני מנהלי חטיבות במשרד, בכדי לבחון מקרוב את הנושא. הם נפגשו עם שגריר ישראל באתיופיה, נציגי הסוכנות היהודית ובני הפלשמורה".

עוד ציין בדבריו בישיבה המיוחדת המבקר אנגלמן, כי המבקר לינדנשטראוס ז"ל הוסיף נופך מיוחד לתפקיד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, תרם תרומה ייחודית לעיצוב דמותו של המוסד והטביע חותם אישי על אופן ביצוע ביקורת המדינה ובירור תלונות הציבור. "השכל הישר וניסיון החיים שבורך בהם המבקר לינדנשטראוס, אישיותו המיוחדת וחוכמתו הרבה, עמדו לו בכל התפקידים שמילא ובכללם כמבקר המדינה ונציב תלונות הציבור ה-7 של מדינת ישראל. יהי זכרו ברוך".

2021.07.14-Haifa-Lindenstrauss.jpg