לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור
הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
חשמול הרכבת; קו הרכבת ת"א-ירושלים; תשתיות; בטיחות בעבודה

רקע

​פעילותה העיקרית של חברת הרכבת היא הסעת נוסעים באמצעות רכבות בקווי שירות סדירים. משנת 2000 החברה פועלת להחלפת רכבות הדיזל הפועלות כיום ברכבות חשמליות (להלן - פרויקט החשמול). חשמול קווי הרכבת עשוי לקצר את זמן הנסיעה, להגדיל את מספר הרכבות שניתן להעביר ברשת, לשפר את העמידה בלוחות הזמנים, לצמצם את מספר התקלות ברכבות, לחסוך בעלויות אנרגייה, להפחית את הרעש בתחנות ולהוריד את רמת זיהום האוויר. הקו החשמלי הראשון בישראל הוא הקו המהיר מהרצלייה לירושלים  שפועל כיום מתחנת סבידור-מרכז בתל אביב לירושלים.

נתוני מפתח

 • 69 מיליון

  מספר הנסיעות ברכבת בכל הקווים בשנת 2019

 • 3.1 מיליון

  מספר הנסיעות ברכבת בקו המהיר לירושלים מסוף ספטמבר 2018 עד סוף 2019

 • 13.3%

  שיעור תוואי מסילות הברזל שחושמלו במועד הביקורת (מאי 2020) מתוך התוואי המתוכנן (כ-64 ק"מ מתוך כ-480 ק"מ)

 • 2025

  המועד הצפוי להשלמת פרויקט החשמול. ב-2013 נקבעה שנת 2019 כמועד הצפוי להשלמת הפרויקט

 • 12.1 מיליארד ₪

  אומדן עלות פרויקט החשמול באוקטובר 2019

 • 31%

  שיעור הביצוע התקציבי המצטבר בסוף 2019 מתוך אומדן עלות הפרויקט (3.7 מתוך 12.1 מיליארד ש"ח)

 • 54%

  שיעור הק"מ המחושמלים הממוצע ב-28 מדינות האיחוד האירופי ב-2017. בשנה זו עדיין לא היו קווים מחושמלים בישראל

 • 2.6%

  השיעור הממוצע של ביטולי הרכבות בקו המהיר לירושלים בין אוקטובר 2018 לדצמבר 2019 לעומת 0.5% בקווים האחרים

פעולות הביקורת

​בחודשים נובמבר 2018 עד מאי 2020 בדק משרד מבקר המדינה לסירוגין תיקון ליקויים שהועלו בדוחות הקודמים מ-2014 ו-2017 בניהול פרויקט החשמול על ידי חברת הרכבת (להלן - ביקורת המעקב). נבדקו גם היבטים בהליכים לפתיחת הקו המהיר לירושלים לרבות מעקב אחר תיקון ליקויים מדוחות קודמים בעניין זה. הבדיקה נעשתה בחברת הרכבת, במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים ובמשרד האוצר. בדיקות השלמה נערכו במשטרת ישראל, ברשות הארצית לכבאות והצלה (כב"ה) ובמגן דוד אדום בישראל (מד"א).

תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  השלמת פרויקט החשמול - בדוחות הקודמים עלה כי יש עיכובים בהשלמת פרויקט החשמול. בביקורת המעקב נמצא שהעיכובים נמשכים. ב-2017 העריכה חברת הרכבת שהפרויקט יסתיים בדצמבר 2021 ובמאי 2019 דחתה החברה את השלמת הפרויקט לסוף 2029... המשך בקובץ המצורף
 • dislike
  ביצוע תקציבי מצטבר - שיעור הביצוע המצטבר מסך אומדן עלות הפרויקט היה בסוף 2019 כ-31% בלבד (ביצוע תקציבי מצטבר של כ-3.7 מיליארד ש"ח מתוך אומדן עלות פרויקט של כ-12.1 מיליארד ש"ח), ואורך תוואי מסילות הברזל שחושמלו במועד הביקורת... המשך בקובץ המצורף
 • dislike
  אישור נוהל עבודה בסביבה חשמלית - בביקורת הקודמת העיר משרד מבקר המדינה לחברת הרכבת על הצורך לבחון את נוהלי הרכבת ואת מידת התאמתם לחשמול. בביקורת המעקב נמצא כי מנכ"ל חברת הרכבת דאז אישר את נוהל העבודה בסביבה חשמלית רק... המשך בקובץ המצורף
 • dislike
  הפסדים למשק כתוצאה מעיכובים בהשלמת פרויקט החשמול - בביקורות הקודמות העיר משרד מבקר המדינה כי הדחייה בהפעלת פרויקט החשמול טומנת בחובה הפסד של מאות מיליוני שקלים בשנה למשק. בביקורת המעקב נמצאו דחיות נוספות בהשלמת הפרויקט... המשך בקובץ המצורף
 • dislike
  הפסדים לחברת הרכבת מעיכובים בהשלמת פרויקט החשמול - העיכובים בהשלמת פרויקט החשמול מאלצים את חברת הרכבת להפעיל ולתחזק קטרים וקרונות דיזל ישנים, לרכוש ציוד נוסף המונע בדיזל ועלולים לדחות את קבלת הציוד החשמלי החדש שרכשה בעלויות גבוהות.
 • dislike
  ציוד נייד להפעלת הקו - במועד פתיחת הקו המהיר לירושלים בחודש ספטמבר 2018 לא היה בחברה ציוד נייד להפעלתו והיא נאלצה להפעילו באמצעות מערכי קרונות שהוסטו מקווי רכבת אחרים. הדבר גרם להקטנת תדירותם ולהגברת הצפיפות בקווי הרכבת האחרים.
 • dislike
  ביטוי הולם למשמעויות הכלכליות - בהחלטה על הסטת הציוד הנייד מקווים אחרים בעת פתיחת הקו החדש לא ניתן ביטוי הולם לכל המשמעויות הכלכליות של ההחלטה.
 • dislike
  הפעלת קו עם נוסעים ללא הוכחת אמינות רצויה - בדוח קודם העיר משרד מבקר המדינה על הצורך בביצוע תהליך הרצה מעמיק וממצה למיפוי תקלות. בביקורת המעקב נמצא כי הקו המהיר לירושלים הופעל במתכונת הרצה עם נוסעים בלי שהוכחה אמינות רצויה... המשך בקובץ המצורף
 • dislike
  מצבי חירום במנהרות ובגשרים - עיכוב ברכישת רכבים דואליים להובלת כוחות חירום - במועד עריכת הביקורת, כשלוש וחצי שנים לאחר שנבחנה לראשונה האפשרות לשימוש ברכבים דואליים וכשנה וחצי מאז הוחלט לתקצב את רכישת רכבים אלה... המשך בקובץ המצורף
 • dislike
  מצבי חירום במנהרות ובגשרים - הובלת כוחות חירום באמצעות רכבת כוננית אינה מיטבית - היא עשויה להאריך את משך זמן הפינוי ועלולה לעלות בחיי אדם. נמצא כי לא בוצע תרגיל מרכזי מסכם נוסף לצורך תיקון הליקויים שהועלו בתרגילים הקודמים בהובלת... המשך בקובץ המצורף

  תרשים התקציר

  מעקב אחר ביצוע פרויקט החשמול ופתיחת הקו המהיר הרצלייה - ירושלים

  עיקרי המלצות הביקורת

  • [alt]
   מומלץ כי חברת הרכבת תמשיך לבחון וליישם דרכים לקידום והאצת פרויקט החשמול ותבצעו בלוחות הזמנים, בתקציבים ובסטנדרטים הנדרשים. על משרדי התחבורה והאוצר להגביר את הפיקוח והבקרה על החברה כדי למנוע פיגורים נוספים בלוחות הזמנים.
  • [alt]
   מומלץ כי בעת קביעת מועד ביצוע חשמול הקווים השונים בפרויקט והתיעדוף של ביצוע הקווים ייבחנו על ידי משרד התחבורה גם התועלות המשקיות של החלופות לקידום חשמול הקווים בפרויקט. ראוי כי חברת הרכבת תבחן את המשמעויות הכלכליות לחברה בחשמול כל... המשך בקובץ המצורף
  • [alt]
   מומלץ כי חברת הרכבת ומשרד התחבורה יקבעו קריטריונים להקצאת הציוד הנייד לקווים שייפתחו בצורה מיטבית בהתחשב בביקוש לקווים השונים, במשמעויות התפעוליות והכלכליות ובפגיעה אפשרית בטיב השירות, הנובעות מהסטת הציוד בין הקווים השונים.
  • [alt]
   מומלץ כי חברת הרכבת ומשרד התחבורה יקבעו קריטריונים ברורים ושקופים לאמינות שירות ראויה לפני פתיחת קווי רכבת בעתיד להסעת נוסעים בהרצה ושלא בהרצה, לרבות בעת הפיכת קו רגיל לקו חשמלי.
  • [alt]
   על חברת הרכבת, משרד התחבורה, כב"ה, המשטרה ומד"א לפעול לשיפור יכולת כוחות החירום להגיב בלוח זמנים קצר לאירוע חירום בתוואי הקו המהיר בגשרים, במנהרות ובתחנת נבון בירושלים.

  סיכום

  ​חשמול מערך המסילות הארצי הוא הפרויקט הגדול ביותר של חברת הרכבת ומהחשובים שהיא מקדמת בשנים האחרונות. הביקורות הקודמות העלו ליקויים בניהול הפרויקט שגרמו לדחיות רבות בהשלמתו.  ביקורת המעקב שערך משרד מבקר המדינה העלתה כי מועד סיומו נדחה מספר פעמים, והמועד העדכני לסיומו הוא סוף שנת 2025. לקראת סיום עבודת הביקורת פעלו חברת הרכבת ומשרדי התחבורה והאוצר להאצת הפרויקט ולהקדמת מועד השלמתו בארבע שנים - משנת 2029 לשנת 2025. משרד מבקר המדינה ממליץ לגופים אלה לבדוק את המשמעויות הכלכליות לרבות תועלות משקיות בעת תיעדוף קידום החשמול של הקווים השונים. על חברת הרכבת, משרד התחבורה וכוחות החירום: כב"ה, מד"א והמשטרה, להפיק לקחים מהליקויים בהתארגנות לאירועי חירום בהפעלת הקו המהיר לירושלים, שאם לא יתוקנו הם עלולים לעלות בחיי אדם עקב התמשכות זמן הפינוי באירוע חירום בקו המהיר ובקווים אחרים.