facebook

דוח שנתי 60ב לשנת 2009 ולחשבונות שנת הכספים 2008

שער ותוכן ענייניםwordpdf
תקצירwordpdf
סוג הפרסום דוחות שנתיים
מספר קטלוגי 960/1-2010
תאריך פרסום 11/5/2010
מספר ISSN 0334-9713

דוח מבקר המדינה 60ב הוא דוח הביקורת השנתי, המונח על שולחן הכנסת על פי חוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב]. השנה דוח זה כולל 48 פרקים אשר כל אחד מהם מעלה על סדר היום הציבורי ממצאי ביקורת חשובים הנוגעים לכל תחומי החיים ולכל אחד ואחת מאתנו.

כבשנים האחרונות, חלק ניכר מהדוח עוסק באוכלוסיות חלשות בחברה ובאופן שבו המדינה נוהגת בהן. פרקים אלה משקפים את הפער ההולך ומתרחב בחברה הישראלית בין עשירים לעניים, בין בריאים לחולים, בין קשישים לצעירים. כך למשל הוקדש פרק לביקורת מעקב בנוגע לתיקון הליקויים שעליהם הצביע מבקר המדינה בדוח מיוחד שפורסם באוגוסט 2007, בדבר הטיפול בניצולי השואה. פרק זה עוסק גם ביישום ההמלצות של ועדת החקירה הממלכתית בנושא הסיוע לניצולי השואה, שמונתה ב-20.1.08 על פי החלטת הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת בעקבות הדוח המיוחד. פרק אחר בדוח העלה ליקויים באופן ניהולן ותפקודן של הוועדות הרפואיות במוסד לביטוח לאומי ובאיכות השירות הניתן לתובעי קצבת נכות כללית. משרד מבקר המדינה מצא ליקויים גם בכמה נושאים בתחום בריאות הנפש ובהם שירותי המרפאות בקהילה, שיקום נכי הנפש בקהילה ומע...

הגופים המבוקרים בפרק

 • משרד האוצר - אגף התקציבים
 • משרד האוצר - אגף החשב הכללי
 • משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
 • משרד ראש הממשלה
 • ענבל חברה לביטוח בע"מ
 • משרד הרווחה והשירותים החברתיים
 • משרד הבריאות
 • שירותי בריאות כללית
 • המשרד לביטחון הפנים - משטרת ישראל

מילות מפתח

 • תשתיות
 • חקירות
 • אבטחה
 • השתלמויות
 • תלונות
 • תיקים פליליים
word
pdf
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • משרד ראש הממשלה
 • הרשות לפיתוח ירושלים
 • פתוח מזרח ירושלים בע"מ
 • עיריית ירושלים
 • משרד הבינוי והשיכון
 • משרד האוצר - אגף החשב הכללי
 • רשות החברות הממשלתיות
 • משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון
 • רשות ניירות ערך
 • משרד האוצר
 • משרד הרווחה והשירותים החברתיים
 • משרד הבריאות
 • רשות המיסים בישראל
 • אגף המכס ומע"מ
 • משרד התיירות
 • המשרד לביטחון הפנים - משטרת ישראל
 • המשרד לביטחון פנים
 • " עמידר, החברה הלאומית לשיכון בישראל בע""מ
 • חלמיש חברה ממשלתית עירונית לדיור ולשיקום ולהתחדשות שכונות בתל-אביב יפו בע"מ
 • "שקמונה חברה ממשלתית - עירונית לשקום הדיור בחיפה בעמ
 • חלד חברה ממשלתית עירונית לשיקום דיור ופיתוח בע"מ
 • מינהל מקרקעי ישראל (ממ"י)
 • המוסד לביטוח לאומי
 • המשרד לשירותי דת
 • משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 • החטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית
 • משרד המשפטים
 • נציבות שרות המדינה
 • מכבי שירותי בריאות
 • קופת חולים לאומית
 • שירותי בריאות כללית
 • קופת חולים מאוחדת
 • מרכז רפואי ע"ש סורוקה, באר שבע
 • מרכז רפואי ע"ש ד"ר ח. שיבא, תל השומר, רמת גן
 • המועצה הארצית לשיקום
 • מרכז השלטון המקומי בישראל
 • משרד האוצר - אגף התקציבים
 • משרד החוץ
 • משרד הביטחון
 • צבא ההגנה לישראל (צה"ל)
 • החברה למתנ"סים - מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ
 • משרד החינוך
 • האגף לחינוך התיישבותי
 • יד ושם, רשות הזכרון לשואה ולגבורה
 • המועצה לייצור ולשיווק של זיתים במחיקה
 • קרן לבטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ
 • משרד המשפטים - פרקליטות המדינה
 • הרשות לפיתוח הגליל
 • "משרד המדע והטכנולוגיה
 • המשרד לביטחון הפנים - שירות בתי הסוהר
 • משרד הפנים
 • משרד הפנים - רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול
 • משרד התעשייה, מסחר ותעסוקה
 • בנק ישראל
 • המועצה הדתית אשדוד
 • המועצה הדתית ירושלים
 • המועצה הדתית כפר סבא
 • המועצה הדתית לוד
 • המועצה הדתית ראשון לציון
 • המועצה הדתית תל אביב-יפו
 • משרד התשתיות הלאומיות
 • הרשות לשירותים ציבוריים - חשמל
 • חברת החשמל לישראל בע"מ

מילות מפתח

 • בתי עלמין
 • תחזוקה
 • אבטחה
 • דוחות כספיים
 • תאגידים סטטוטוריים
 • תאגידים ציבוריים
 • חשבונאות
 • אכיפה
 • הלבנת הון
 • הלוואות חוץ בנקאיות
 • נותני שירותי מטבע לא רשומים
 • נאמנים
 • חקיקה
 • ניגוד עניינים
 • תקנות
 • ניירות ערך
 • פיקוח
 • קופות גמל
 • תחרות
 • רפורמה
 • פנסיה
 • שירותים פיננסיים
 • ריכוזיות
 • שוק ההון
 • חיסכון פנסיוני
 • חסכונות
 • איתור בעיות
 • דמי ניהול
 • גופים מוסדיים
 • איסוף מידע
 • תשלומי העברה (סובסידיה)
 • כיסוי גרעונות
 • ביטוח רכב
 • תעריפים
 • הרשות לזכויות ניצולי השואה
 • ועדת דורנר
 • טיפול בפניות התושבים
 • ועדות רפואיות
 • רופאים
 • תקציב
 • תרופות
 • מרכז מידע
 • שומה
 • עבריינים
 • דוחות מס
 • הצהרת הון
 • קבוצות סיכון
 • מכרזים
 • בתי עסק
 • אזור סחר חופשי
 • מינויים
 • קרובי משפחה
 • הסדרי פרישה
 • חקירות
 • איתור נעדרים
 • דיור ציבורי
 • תחזוקת מבנים
 • ועדת חריגים
 • בקרה
 • קבורה אזרחית
 • גביית יתר
 • מאגר נתונים
 • קרקע חקלאית
 • יישובים חקלאיים
 • רשם האגודות השיתופיותיישובים חקלאיים
 • שינוי ייעוד קרקע
 • ועדת הפרוגרמות
 • מכסות מים
 • הרשות לתכנון
 • ועדת היגוי
 • תמלוגים
 • קניין רוחני
 • פטנטים
 • מרכזי מחקר
 • מחקרים רפואיים
 • חדרי מיון
 • אלימות
 • סיעוד
 • תשלומים
 • מיטות אשפוז
 • מתמחים
 • הכשרה
 • בתי חולים
 • ימי אשפוז
 • רפואת מומחים
 • שירותים רפואיים
 • רפואה פרטית
 • חולים כרוניים
 • ביטוחי בריאות
 • תקרת צריכה
 • שירותים אמבולטוריים
 • שיקום
 • פסיכיאטריה
 • קופות החולים
 • טיפול בקהילה
 • כח אדם
 • מרפאות לבריאות הנפש
 • אשפוז
 • התקשרויות
 • לוחות זמנים / לוח זמנים
 • אומדן עלויות הפרויקט
 • ספקים
 • מערכת ממוחשבת
 • לפמ - לשכת הפרסום הממשלתית
 • עמלות
 • עובדים בכירים
 • קונסוליה
 • משלחת ביטחונית
 • משלחת רכש
 • גיוס עובדים
 • דיווחים כספיים
 • תכנית עבודה
 • פטור ממס
 • שליחים בחו"ל
 • ועדת שיפוט
 • יועצים
 • תקנון ותנאי העסקה
 • שעות תקן
 • רפורמת אופק חדש
 • שעות הוראה
 • מינהלה לחינוך ירושלים
 • תכנון
 • עובדי הוראה
 • הדרכה
 • הקצאת משאבים
 • תנאי העסקה
 • הכשרה מקצועית למורים
 • חוזר מנכ"ל
 • תכנית לימודים
 • מוסד הנצחה
 • רשויות מקומיות
 • עובדי קבלן
 • אבטחת מידע
 • מערכת מידע
 • ניהול בתי ספר
 • מערכת מנבסון
 • חוק חובת המכרזים
 • נסיעות לחו"ל
 • אנשי קש / חברות קש
 • הונאה
 • החזר הוצאות
 • שמן זית
 • פגיעה בטוהר המידות
 • ביטוח אסון טבע
 • תקינה/תקנים
 • מתנדבים
 • השירות הלאומי
 • השירות האזרחי
 • משרד לענייני גמלאים
 • שוק העבודה
 • תקנות העסקת קרובים
 • דיווח נוכחות
 • תלמידי ישיבות
 • הנהלת בתי המשפט
 • נט-המשפט
 • ועדת הבחירות המרכזית
 • ועדת קלפי
 • העסקה ביום הבחירות
 • קלפיות נגישות
 • ועדות אזוריות
 • אנשים עם מוגבלות
 • מזכירות הממשלה
 • עובדים זרים
 • חוקי העבודה
 • רישיונות פרטיים / ארגוניים
 • תאגיד
 • היתר העסקה
 • מינהלת ההגירה
 • יחידת עוז
 • רבנים
 • תקן כח אדם
 • הגדרת תפקיד
 • עבודה נוספת
 • נכסים
 • הסדרים כספיים
 • סקר סיכונים
 • שינויים מבניים
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • המוסד לביטוח לאומי
 • משרד הרווחה והשירותים החברתיים
 • משרד הביטחון
 • משרד הבריאות
 • משרד האוצר - אגף התקציבים
 • הרשות להגבלים עסקיים
 • נציבות שרות המדינה
 • משרד התעשייה, מסחר ותעסוקה
 • חברת החשמל לישראל בע"מ
 • רשות החברות הממשלתיות
 • רכבת ישראל בע"מ
 • משרד הפנים
 • משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
 • משרד האוצר
 • הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים
 • המשרד להגנת הסביבה
 • מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט
 • "משרד המדע והטכנולוגיה
 • משרד התרבות והספורט
 • משרד החינוך
 • מינהל מקרקעי ישראל (ממ"י)
 • משרד המשפטים
 • רשות שדות התעופה

מילות מפתח

 • ועדות רפואיות
 • מינויים
 • הכשרה
 • רופאים
 • מערכת ממוחשבת
 • ניגוד עניינים
 • קצבת נכות כללית
 • ועדות ציבוריות
 • השירות לאזרח
 • ספר הליקויים
 • מיזוג
 • קרטל
 • בקרה
 • גיוס עובדים
 • שכר
 • אכיפה
 • מילוי מקום
 • הסדר כובל
 • חוק ההגבלים העסקיים
 • צווים מוסכמים
 • התקשרויות
 • יועץ / יועצים
 • דירקטוריון
 • ועדת המכרזים
 • לוחות זמנים / לוח זמנים
 • תכנית מתאר
 • יועץ חיצוני
 • תכנון
 • עבודות כרייה
 • גן לאומי הרי יהודה
 • פיקוח
 • תחבורה ציבורית
 • נגישות
 • אנשים עם מוגבלות
 • פרסום מידע לציבור
 • תלונות
 • מרכז מידע
 • תפוסת נוסעים
 • חבר נאמנים
 • ועד מנהל
 • מעמד משפטי
 • מקרקעין
 • תקנון
 • עובדים בכירים
 • הסדרי פרישה
 • קופות גמל
 • פנסיה תקציבית
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • משרד החקלאות ופיתוח הכפר

מילות מפתח

 • ניגוד עניינים
 • רפורמה
 • שלום שמחון
 • ענף הלול
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • כנסת ישראל (מינהל הכנסת)
 • נציבות שרות המדינה
 • משרד האוצר - אגף החשב הכללי

מילות מפתח

 • התקשרויות
 • רכש
 • הסדרי פרישה
 • מינהלת הגמלאות
 • דירת שרד
 • מימון הוצאות
 • אבי בלשניקוב
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • שנקר - בית ספר גבוה להנדסה ולעיצוב
 • המועצה להשכלה גבוהה
 • הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת)
 • מינהל מקרקעי ישראל (ממ"י)
 • עיריית רמת גן
 • המשרד להגנת הסביבה
 • משרד התעשייה, מסחר ותעסוקה

מילות מפתח

 • התקשרויות
 • תרומה
 • מינויים
 • מל"ג
 • השכלה גבוהה
 • פרוטוקול
 • תקנות העסקת קרובים
 • ביקורת פנים
 • סיום כהונת נשיא
 • יועץ / יועצים
 • בטיחות
 • רכש
 • מלאי
 • חומרים מסוכנים
 • תנאי העסקה
 • כח אדם
 • מקרקעין
 • סגל אקדמי
word
pdf