לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור
הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
חיסון עובדי מערכת הבריאות; טיפול רפואי; רפואה דחופה; רפואה מונעת; מגפה

רקע

​גם בעת התמודדות מערכת הבריאות עם התפשטות נגיף הקורונה יש להבטיח את מתן רצף השירותים הרפואיים החיוניים בקהילה, כדי למנוע פגיעה בבריאות הציבור והידרדרות במצב הרפואי של חולים. למשל, יש להמשיך להפעיל שירותי רפואה ראשונית ורפואת מומחים, וכן להמשיך במתן טיפולי שגרה לחולים כרוניים. במסגרת הפעילות השגרתית של הרפואה בקהילה ולקראת החורף יש גם לחסן את הציבור נגד שפעת, וזאת כדי להפחית את שיעור התחלואה במחלה בכלל ואת הצורך באשפוז בעטייה בפרט. צורך זה חיוני במיוחד בעת התפשטותה של מגפת הקורונה, מאחר שהוא נועד לצמצם במידת האפשר את התחלואה בשפעת, להקל את העומס המוטל על הרופאים ועל מחלקות האשפוז, וכך לאפשר למערכת הבריאות להתמודד טוב יותר עם מגפת הקורונה. 

נתוני מפתח

 • 3.4 מיליון

  מספר מנות חיסון נגד שפעת שהוזמנו עד סוף אוגוסט 2020 עבור חורף 2021-2020

 • 1.75 מיליון

  מספר המתחסנים נגד שפעת בחורף 2019-2018

 • 60.4%

  שיעור בני 65 ומעלה שהתחסנו בחורף 2019-2018 נגד שפעת

 • 36%

  שיעור עובדי מערכת הבריאות שהתחסנו בחורף 2019-2018 נגד שפעת

 • 50%

  הפחתת שיעור הביקורים הפיזיים במרפאות במרץ-אפריל 2020 לעומת החודשים ינואר-פברואר אותה שנה

 • 35.1%

  הפחתת שיעור הפונים שאובחנו כסובלים מאירוע של שבץ מוחי חולף במרץ 2020 לעומת מרץ 2019

 • 53%

  מהביקורים ברפואת משפחה בלאומית שירותי בריאות התקיימו באפריל 2020 באמצעות רפואה מרחוק

תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  לקראת כל חורף יש להיערך להתפרצותה של שפעת עונתית, אולם בחורף תשפ"א (2021-2020) צפויה התפרצות של שפעת עונתית בד בבד עם המשך התחלואה ממגפת הקורונה. בכל שנה המועד הרצוי להתחלת מתן חיסון נגד שפעת עונתית הוא חודש ספטמבר. בעת סיכום... המשך בקובץ המצורף
 • dislike
  בישראל שיעור ההתחסנות נגד שפעת עונתית של עובדי מערכת הבריאות, המטפלים בחולים ובאוכלוסיות פגיעות, קטן יחסית למדינות מפותחות. למשל, בחורף 2019-2018 היה שיעור ההתחסנות של עובדי מערכת הבריאות 36% בלבד, וזאת לעומת שיעור של 50% - 78% במדינות מפותחות.
 • dislike
  בעת התפרצות מגפת הקורונה, בתקופת הסגר הראשון ואחריה, פחת שיעור החולים שהגיעו למרפאות הקופות, למרפאות חוץ בבתי חולים וכן לבתי החולים לשם קבלת טיפול רפואי. למשל, באפריל (בשבוע 15) בעת התפרצות הקורונה ביקרו במרפאות לרפואת משפחה כ-24,500... המשך בקובץ המצורף
 • dislike
  משרד הבריאות לא פעל לגיבוש אופן הפעולה המיטבי שיפחית את רתיעתו של הציבור מלבקר בעת הצורך במרפאות הקופות, במרפאות החוץ בבתי חולים ובחדרי המיון, ויפיג את חששותיהם של הצוותים המטפלים מלתת שירות לחולים המבקרים במקום.
 • dislike
  בזמן משבר הקורונה היקפי השימוש ברפואה מרחוק גדלו במידה ניכרת. למשל, בתחום רפואת המשפחה בלאומית שירותי בריאות גדלו ההיקפים מ-22% בחודשים ינואר - פברואר 2020 ל-53% באפריל 2020. עלה כי הקופות קיימו בקרב הצוותים הדרכות טכניות בנוגע... המשך בקובץ המצורף
 • dislike
  שירותי הרפואה מרחוק אינם זמינים ונגישים לכלל האוכלוסייה, ובכלל זה לאוכלוסיות ראויות לקידום, לאוכלוסיות בעלות אוריינות דיגיטלית נמוכה ולמי שאין לו מחשב או טלפון חכם ואף למי שאין במקום מגוריו תשתית אינטרנט.

  עיקרי המלצות הביקורת

  • [alt]
   כדי להבטיח כי שיעור גדול ככל האפשר מהאוכלוסייה יחוסן נגד נגיף השפעת, וכי החיסונים יינתנו בזמן ובאופן בטוח, ממליץ משרד מבקר המדינה למשרד הבריאות ולקופות לגבש תוכנית סדורה למתן החיסונים, שתכלול כוח אדם רפואי בהיקף המותאם להיקף המתחסנים... המשך בקובץ המצורף
  • [alt]
   נוכח השיעור הקטן יחסית של עובדי מערכת הבריאות המתחסנים נגד שפעת, המסתכם בכ-36% בחורף 2019-2018, ולפי תשובת המשרד - בכ-47% בחורף 2020-2019, מומלץ שמשרד הבריאות וקופות החולים יגבשו דרך פעולה שתאפשר להגדיל שיעור זה באופן שהוא יהיה... המשך בקובץ המצורף
  • [alt]
   נוכח החשיבות שבהתחסנות נגד נגיף השפעת העונתית, הצפי לביקוש גבוה להתחסנות בחורף הקרוב והמלאי המוגבל של חיסונים, משרד מבקר המדינה ממליץ למשרד הבריאות לוודא שהקופות מדווחות אחת לשבוע למרכז הלאומי לבקרת מחלות (מלב"ם) על שיעורי ההתחסנות... המשך בקובץ המצורף
  • [alt]
   מומלץ לבחון את האפשרויות לחזרה לשגרת ביקורים פרונטליים במרפאות בכלל, ובעת מגבלות תנועה שיוטלו על הציבור בפרט (אם אלו יוטלו), לקבוע את שיטת העבודה המיטבית כדי להבטיח שמירה על הרצף הטיפולי וכן להבטיח למטופלים מסלולים בטוחים ונקיים... המשך בקובץ המצורף
  • [alt]
   מומלץ כי משרד הבריאות, בשיתוף האיגודים המקצועיים בהר"י, ישלימו הליך להפקת לקחים מהניסיון שנצבר עד כה בנושא הרפואה מרחוק, ויפעלו לשימור היכולות שפותחו מאז פרוץ מגפת הקורונה. זאת לצורך מימושן של יכולות אלה בעת שגרה ולקראת עיתות חירום... המשך בקובץ המצורף

  סיכום

  ​בתגובתו על ממצאי הביניים שהועלו בביקורת פירט משרד הבריאות פעולות שכבר החל לנקוט או שבכוונתו לנקוט בעתיד, זאת בהלימה להמלצות הביקורת.