facebook

הודעה על השבתת רכיב התאמת הבנקים במערכת מימון מפלגות

רכיב התאמת הבנקים שבמערכת מימון המפלגות למדווחים יושבת ביום רביעי 17.04.2019 בין השעות 11:00 עד 15:00 לצורך עבודות תחזוקה ושידרוג המערכת

​​עמכם הסליחה.