facebook

סיפורה של תלונה: הוספת תחנת עצירה בסמוך למעון חוסים ביישוב רכסים

בעקבות בירור תלונה בנציבות תלונות הציבור, הורתה הרשות הארצית לתחבורה  ציבורית על הוספת תחנת עצירה בסמוך למעון חוסים לרווחת המבקרים

הוריה המבוגרים של ילדה עם צרכים מיוחדים השוהה במעון לחוסים ביישוב רכסים, פנו לנציבות תלונות הציבור בתלונה על סירובה של הרשות הארצית לתחבורה ציבורית במשרד התחבורה להוסיף תחנת עצירה בקווי אוטובוס בינעירוניים של 'חברת אגד' בסמוך למעון בו שוהה בתם, כך שתאפשר נגישות  נוחה לבאי המעון.

המתלוננים טענו כי אף שישנה תחנת אוטובוס בסמוך למעון, הקווים הבינעירוניים אינם עוצרים בה, ואילו תחנות העצירה של הקווים הבינעירוניים מרוחקים מפתח הכניסה למעון ומקשים על המבקרים המגיעים מחוץ ליישוב.

הרשות טענה כי בהתאם למדיניות המשרד אין מקום להוסיף עוד תחנות עצירה מעבר לקיים כרגע וכי תחנות העצירה הקיימות הן לקווים באזור מטרופולין חיפה.

בעקבות פניית הנציבות לרשות הארצית לתחבורה ציבורית והסבת תשומת לבה לנסיבות המיוחדות של המקרה ולמצוקת ציבור המטופלים במעון ובני משפחותיהם, בחנה הרשות הארצית לתחבורה ציבורית את המקרה שוב, ולאחר שערכה ביקור במקום, הנחתה את חברת אגד להוסיף תחנת עצירה בסמוך למעון החוסים במסלולי הקווים הבינעירוניים.