facebook

דרושים למשרד מבקר המדינה

מכרזי כוח אדם במשרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור

 

 

תחומי ההייטקראיית חשבוןחינוך, רווחה ועבודה סוציאליתיוצאי צה"ל ומערכת הביטחון
אדריכלות ותכנון עריםמשפטיםמנהל עסקיםכלכלה וסטטיסטיקה
מדעי הסביבה והחקלאותפסיכולוגיה וקרימינולוגיהרפואה וכלכלת בריאותאוכלוסייה מגוונת
כללי