facebook

תלונה על חווית שירות בסניף משרד הרישוי נפתרה בהליך גישור בין הצדדים

נציבות תלונות הציבור ביצעה הליך גישור בין נציגי אגף הרישוי לאישה שהתלוננה על יחס מעליב מצד אחד העובדים

תלונה על חווית השירות בסניף משרד הרישוי הסתיימה לאחרונה בפגישת גישור שנערכה במשרדי נציבות תלונות הציבור בין נציגי אגף הרישוי למתלוננת. במסגרת המפגש, לובנו טענות המתלוננת ונציגי אגף הרישוי התנצלו בפניה על השירות שקיבלה.

המתלוננת, מורת דרך במקצועה, חלתה ואינה הייתה יכולה להמשיך להסיע תיירים ברכבה כפי שעשתה עד כה. בפנייתה לסניף אגף הרישוי, היא ביקשה לשנות את סוג רישיון הרכב שבבעלותה מרישיון הסעה ציבורי לרישיון רכב פרטי. בתלונה שהגישה לנציבות, המתלוננת טענה כי במהלך ביקורה בסניף היא קיבלה יחס מעליב מצד אחד מבוחני הרכב, אשר צעק עליה ואף עישן בנוכחותה למרות שביקשה ממנו לחדול מכך. היא הוסיפה גם באשר להמתנה בסניף, כי זמן הביקור התארך מעבר לסביר.

בתחילה, נציגי אגף הרישוי דחו את טענות המתלוננת. המתלוננת הביעה על כך את מורת רוחה ובתגובה, הנציבות הציעה לצדדים לקחת חלק בהליך גישור.

בפגישת הגישור נכחו בוחן הרכב, הבוחן הראשי ומנהלת פניות הציבור במשרד הרישוי. המתלוננת תיארה במהלך הפגישה את עגמת הנפש שחוותה בביקור ואילו נציגי משרד הרישוי התנצלו בפניה וציינו כי עובדי המשרד נדרשים להיות שירותיים לקהל הפונים, למרות עומס העבודה המוטל עליהם נוכח מחסור בכוח אדם ותנאים פיזיים קשים. בסיום הגישור, המתלוננת הביעה שביעות רצון מהטיפול בתלונתה ומכך שתחושותיה מצאו אוזן קשבת.