facebook

نداء الى المنظّمات الأجتماعيّة في المجتمع العربيّ للتقدّم بعرض من أجل العمل والتعاون مع مفوّضية شكاوى الجمهور في مكتب مراقب الدولة

يدعو مكتب مراقب الدولة ومفوض شكاوى الجمهور أجسام المجتمع العربيّ الناشطة في مجال تحصيل حقوق، لتقديم عرض للتعاون مع مفوضية شكاوى الجمهور

רקע כללי - خلفيّة عامّة

נציבות תלונות הציבור (להלן - הנציבות) היא יחידה במשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור העוסקת בבירור תלונות הציבור בתוקף הסמכויות שהוקנו לה בחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב].

مفوّضية  شكاوى الجمهور ("المفوضية") هي قسم في مكتب مراقب الدولة ومفوّض شكاوى الجمهور الذي يعالج ويفحص شكاوى الجمهور بحسب الصلاحيّات التي خولّهُ بها قانون مراقب الدولة لسنة 1958.

הייעוד שחרתה הנציבות על דגלה הוא לשמש כתובת אובייקטיבית, מקצועית ונגישה לבירור תלונות מכל אדם לשם הבטחת זכויותיו ולמען קידום שירות ציבורי יעיל והוגן לחברה על כלל רבדיה. 

الغرض الذي نقشته المفوضية على رايتها هو أن تشكّل عنوانًا موضوعيًّا، مهنيًّا ومتاحًا لمعالجة شكاوى من جانب أيّ شخص لضمان حقوقه ومن أجل تطوير خدمة ناجعة ونزيهة لجمهور وللمجتمع على كل شرائحه. 

אחת ממטרותיה העיקריות של הנציבות היא להנגיש את שירותיה לקבוצות באוכלוסייה הממעטות  להגיש תלונה, זאת בין היתר באמצעות קבלת תלונה בעל פה מאנשים המתקשים לפנות לנציבות באמצעים אחרים.  

أحد الأهداف الأساسيّة للمفوضية هو ان تجعل خدماتها سهلة المنال للفئات السكّانيّة التي قلّ ما تقدّم الشكاوى، بما في ذلك تلقّي شكوى شفويّة من أشخاص يواجهون صعوبة في التوجّه للمفوضية بوسائل أخرى. 

על מנת לקדם מטרה זו מבקשת הנציבות לשתף פעולה עם גופים מהחברה הערבית העוסקים במיצוי זכויות הממוקמים באזורים שבהם שיעור התלונות המוגשות לנציבות נמוך. 

من اجل النهوض وتحقيق هذا الغرض، ترغب مفوضية شكاوى الجمهور في التعاون مع اجسام وهيئات من المجتمع العربيّ التي تنشط وتعمل في مجال تحصيل حقوق، والمتواجدة في مناطق حيث نسبة الشكاوى المُقدّمة للمفوضية منخفضة. 

במסגרת שיתוף הפעולה בין הנציבות ובין גופים אלה יגיעו עובדי הנציבות אחת לשבועיים ללשכות של הגופים האמורים לצורך הסברה וכן לצורך קבלת תלונות מאנשים המעוניינים להגיש תלונה לנציבות, לרבות מהפונים לאותו גוף לבירור אותן תלונות, אם הנציבות מוסמכת לבררן.

في إطار التعاون بين المفوضية وهذه الأجسام، سيأتون موظّفون من المفوضية مرّة كلّ أسبوعين إلى مكاتب الأجسام المذكورة لغرض الإرشاد وتلقي شكاوى من الأشخاص الراغبين في تقديم شكاوى للمفوضية، ومن الأشخاص المتوجّهين لذلك الجسم نفسه لمعالجة شكاويهم إذا كانت مخولة المفوضية لفعل ذلك. 

על מנת שעובדי הנציבות יוכלו לתת שירות יעיל ונגיש על הלשכה להיות במקום שיש בו זמינות לתחבורה ציבורית. נוסף על כך נדרש שהלשכה תהיה נגישה לאנשים עם מוגבלות ושיוקצה חדר נפרד לעובדי הנציבות.  

ليتسنّى لموظّفي المفوضية تقديم الخدمة الناجعة والمتاحة، على مكتب المنظمة أن يكون في مكان يمكن الوصول إليه بالمواصلات العامّة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المكتب متاحًا للأشخاص ذوي الإعاقة، وأن تتوفّر غرفة منفردة لموظّفي المفوضية.  

לגוף אשר ייבחר במסגרת הקול הקורא תשולם תמורה בסך 500 ש"ח עבור העמדת חדר אחד במשרדיו באחד מימי  השבוע, אחת לשבועיים, לצורך קבלת התלונות. 

سيحصل الجسم الذي يلبي النداء ويتم اختياره على مبلغ 500 شاقل مقابل توفير غرفة واحدة في مكاتبه لموظّفي المفوضية في أحد أيّام الأسبوع، مرّة كلّ أسبوعين، لغرض تلقّي الشكاوى. 

מובהר כי ככלל, משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור ישאף לכך שעובדיו יגיעו אחת לשבועיים ללשכות הגוף האמור, אך העניין מסור לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד והוא אינו מתחייב לקיים מספר ביקורים מינימלי בלשכות אלה.

نوضّح أنّه بشكل عام ، مكتب مراقب الدولة ومفوّض شكاوى الجمهور، يطمح وسيعمل من اجل وصول موظّفيه مرّة كلّ أسبوعين إلى مكاتب الجسم المذكور، إلّا أنّ الموضوع يبقى متروكاً لاعتبارات مكتب مراقب الدولة الخاصة، اذ لا يلتزم مكتب مراقب الدولة بحدّ أدنى من الزيارات الى مكاتب هذه الأجسام . 

תנאי סף להגשת מענה לקול הקורא - الحدّ الأدنى من شروط التقدّم بطلب بناءاً على النداء: 

  • מדובר בגוף ללא כוונת רווח, לרבות תאגיד הרשום כחברה לתועלת הציבור  או כעמותה. תאגיד הרשום כחברה לתועלת הציבור או כעמותה יידרש להמציא אישור תקף לניהול תקין מרשות התאגידים ואת תעודת רישום התאגיד.

يدور الحديث عن جسم غير ربحيّ، بما في ذلك منظمة مسجّلة كشركة للمنفعة العامة أو كجمعيّة. على المنظمة المسجّلة كشركة للمنفعة العامة أو كجمعيّة حيازة تصريح ساري المفعول للإدارة السليمة من سلطة المنظمات وشهادة تسجيل المنظمة. 

  • הגוף לא יהיה מזוהה עם מגמה פוליטית או עם מפלגה כלשהי.

ألّا يكون للجسم هوية ذات اتجاه سياسي او مع حزب معيّن.

  • הגוף יהיה בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות בפעילות הנוגעת למיצוי זכויות חברתיות.

أن يكون للمنظمة خبرة ثلاث سنوات على الأقلّ في النشاط المتعلّق بتحصيل حقوق أجتماعيّة. 

  • לשכות הארגון יהיו ממוקמות באחד או יותר מיישובים שיש בהם רוב ערבי.

أن تكون مكاتب المنظمة في بلدة او أكثر من بين البلدات ذات الأكثريّة العربيّة.  

  • ימונה איש קשר אשר יעמוד בקשר עם נציגי משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור לצורך קידום הפרויקט.

أن يتمّ تعيين شخص للتواصل مع مندوبي مكتب مراقب الدولة ومفوض شكاوى الجمهور، بهدف النهوض بالمشروع. 

הפרטים שיש לכלול בהצעה -التفاصيل التي يجب أن يشملها العرض: 

  • רקע על הגוף ועל פעילותו החברתית הנוכחית, לרבות פירוט בדבר ניסיונו במיצוי זכויות חברתיות.

  • פרטי איש קשר מטעם הגוף.

  • خلفيّة عن المنظمة ونشاطها الاجتماعيّ الحالي، بما في ذلك تفصيل حول الخبرة في تحصيل حقوق اجتماعيّة.

  • تفاصيل الشخص المسؤول عن التواصل من قبل المنظمة. 


הליך בחינת ההצעה - سيرورة فحص العرض

לאחר הגשת המסמכים המשרד ידון בהצעות, יבחן אותן ויאשר או ידחה את ההצעה על פי תנאי הקול הקורא בהתאם לאיכותה. לצורך קבלת ההחלטה המשרד רשאי לבקר בלשכות הגוף שבהן אמורה להתקיים קבלת הקהל מטעם עובדי הנציבות.

بعد تقديم الوثائق، يفحص مكتب مراقب الدولة العروض ويصادق على العرض المُقدم أو يرفضه، وفق شروط النداء وبناءاً على جودة العرض. من اجل اتّخاذ القرار، يحق لمكتب مراقب الدولة أن يزور مكاتب الجسم الذي من المفروض أن يجري فيه استقبال الجمهور من قبل موظّفي المفوضّية. 

להלן יפורט אופן החישוב של ציון האיכות של ההצעה - في ما يلي تفاصيل طريقة حساب العلامة على جودة العرض: 

40% מציון האיכות יינתן על בסיס ריאיון עם נציגי הגוף. 

40٪ من العلامة على الجودة، تُمنح على أساس المقابلة مع مندوبي المنظمة. 

40% מציון האיכות ייקבע על פי איכות המשרדים שיציע הגוף להעמיד לרשות הנציבות והתאמתם לצרכי הנציבות.

40٪ من العلامة على الجودة، تُحدّد حسب جودة المكاتب التي ستوفّرها المنظمة للمفوضية وملاءمتها لاحتياجات المفوضية.  

20% מציון האיכות ייקבע על פי ניסיונו של הגוף בפעילות הנוגעת למיצוי זכויות חברתיות - יובאו בחשבון הן מספר שנות הניסיון והן איכות הניסיון.

20٪ من العلامة على الجودة، تُمنح على أساس خبرة المنظمة في النشاط المتعلّق بتحصيل الحقوق الاجتماعيّة- سيؤخذ بعين الاعتبار عدد سنوات الخبرة وجودة الخبرة على حدّ سواء. 

מובהר כי המשרד רשאי להחליט, לפי שיקול דעתו הבלעדי, שלא לקבל כל הצעה או לבטל קול קורא זה; וכן הוא רשאי לקבוע כי לא תידון הצעתו של גוף שלא עמד במועדים שנקבעו להגשה, או של גוף שלא עמד בקריטריונים ובדרישות שפורטו במסמכי הקול הקורא או החוק.

نودّ التوضيح بأنّه يحقّ لمكتب مراقب الدولة، وفق لاعتباراته الحصريّة، ألّا يقبل أيّ عرض أو إلغاء هذه النداء؛ كما أنّه يحقّ له أن يقرّر أنه لن تتمّ مناقشة عرض أيّ جسم لا يتقيّد بالتواريخ التي حُدّدت لتقديم الطلبات، أو جسم لا يستوفي المعايير والمتطلّبات التي وردت مفصّلة في وثائق النداء أو القانون. 

המשרד רשאי לקבוע יותר מזוכה אחד לצורך מתן השירות, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי.

תקופת ההתקשרות תהיה שנה אחת, והמשרד יהיה רשאי להאריך את ההתקשרות בשנה נוספת ולכל היותר בשנתיים.

يحقّ لمكتب مراقب الدولة أن يختار أكثر من فائز لغرض تقديم الخدمة، وذلك وفق اعتباراته الخاصة.  

לאחר בחירת זוכה, תחילת ההתקשרות מותנית בעמידה בתנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976 לעניין התקשרות עם גוף ציבורי, ומילוי תצהירים כנדרש.

بعد اختيار الفائز، تكون بداية التعاقد مشروطة باستيفاء جميع شروط قانون الصفقات بين الاجسام العامّة، لسنة 1976، لغرض التعاقد مع جسم عامّ، وتعبئة التصاريح كما يجب. 

תהליך הגשת הצעה למענה לקול הקורא - سيرورة تقديم العرض استجابةً للنداء: 

יש למלא עד 07/09/2020 את טופס הגשת הבקשה לשיתוף פעולה במסגרת הקול הקורא. הטופס מצורף להלן.

يجب حتّى موعد أقصاه 07/09/2020 تعبئة استمارة طلب التعاون في إطار النداء. الاستمارة مرفقة أدناه

הודעת המשרד בדבר אישור או דחייה של ההצעה לשיתוף פעולה במסגרת הקול קורא תימסר עד 07/10/2020.

الإبلاغ من طرف مكتب مراقب الدولة بشأن قبول أو رفض العرض للتعاون في إطار النداء.  سيصدر حتّى موعد أقصاه 07/10/2020. 


לשם קבלת מידע נוסף ניתן לפנות בדואר האלקטרוני לכתובת: ntz2000@mevaker.gov.il

للمزيد من المعلومات، بالإمكان التوجّه عبر البريد الإلكترونيّ على العنوان: ntz2000@mevaker.gov.il