facebook

דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת 2005

שער ותוכן ענייניםwordpdf
תקצירwordpdf
סוג הפרסום ביקורת על השלטון המקומי
מספר קטלוגי 001-2005
תאריך פרסום 21/12/2005
מספר ISSN 0793-1948

דוח ביקורת זה, המוגש לראשונה במתכונת מצומצמת ובמתכונת מורחבת, עוסק במגוון נושאים הנמצאים בלב העשייה של השלטון המקומי בישראל.

עם היכנסי לתפקיד מבקר המדינה, הגדרתי כמה יעדים שמשרדי יתמקד בהם בתקופה הקרובה, ובהם מאבק ללא פשרות בשחיתות הציבורית המאיימת לפורר את החברה בישראל ולפגוע פגיעה קשה בערך טוהר המידות, שהוא מערכי היסוד של מדינה תקינה.

בדוח זה התמקד משרדי בכמה נושאים הנוגעים לשחיתות ולפגיעה בטוהר המידות; לפגיעה בכללי מינהל תקין ובסדרי השלטון; ולא התעלמנו גם מנושאי חברה ואיכות החיים של האזרח. זהו דו"ח קשה, אך נבדק ונשקלו בו, ביסודיות ובמקצועיות רבה גם הערות המבוקרים תוך שמירה קפדנית על כללי היסוד של אי משוא פנים ויושר מקצועי.

אחד ממוקדי הפעילות בשלטון המקומי הוא ניהול תחום התכנון והבנייה, הנעשה באמצעות ועדות התכנון והבנייה הפועלות ליד הרשויות המקומיות. הממצאים שמתאר משרדי בשישה דוחות עיקריים העוסקים בפעילותן של ועדות התכנון והבנייה: בית שמש, ראשון לציון, תל אביב, זמורה, חוף השרון ועמק חפר, מצביעים על כך שהוועדות אימצו לעתים דרכים שונות כדי לעקוף את הליכי התכנון והבנייה שנקבעו ב...

הגופים המבוקרים בפרק

 • המועצה האזורית חוף השרון
 • המועצה האזורית עמק חפר
 • משרד הפנים
 • משרד הבריאות
 • מינהל מקרקעי ישראל (ממ"י)
 • המשרד לביטחון הפנים - משטרת ישראל
 • הרשות הארצית לכבאות והצלה
 • משרד הרווחה והשירותים החברתיים
 • משרד החינוך
 • משרד האוצר
 • משרד הבינוי והשיכון
 • המשרד להגנת הסביבה
 • משרד המשפטים
 • המוסד לביטוח לאומי
 • המועצה האזורית גדרות
 • משרד הביטחון
 • צבא ההגנה לישראל (צה"ל)
 • חברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ
 • החברה לפיתוח משאבי אנוש בשלטון המקומי (1995) בע"מ
 • רשות המיסים בישראל
 • עיריית בית שמש
 • המועצה האזורית מטה יהודה
 • המועצה המקומית תל מונד
 • עיריית חיפה
 • משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
 • בנק ישראל
 • תיאטרון עירוני חיפה בע"מ
 • הכרמלית חיפה בע"מ
 • עיריית בת ים
 • עיריית מודיעין-מכבים-רעות
 • רכבת ישראל בע"מ
 • עיריית פתח תקווה
 • עיריית ראשון לציון
 • עיריית תל אביב-יפו
 • עיריית כפר קאסם
 • הרשות למלחמה בסמים
 • המועצה המקומית א-ריינה
 • המועצה האזורית זבולון
 • נציבות כבאות והצלה
 • המועצה האזורית מרום הגליל
 • ועדה מקומית לתיכנון ולבנייה זמורה

מילות מפתח

 • חוק התכנון והבנייה
 • צו הפסקת עבודה
 • צו הריסה
 • חוק רישוי עסקים
 • רשויות מקומיות
 • רישום ותיעוד
 • תקציב
 • עובדים סוציאליים
 • הומלסים
 • פעולות איתור
 • הספקת ארוחות
 • מסגרות טיפול
 • בדיקות רפואיות
 • שיתוף פעולה בין-משרדי
 • תמריצים
 • נהלים
 • מימון
 • אמנת אונסק''ו
 • עמותות
 • דוחות כספיים
 • תמיכה
 • ניגוד עניינים
 • היטלים
 • תשלומי חובה
 • חוק עזר עירוני
 • גבייה שלא בדין
 • אגרת שמירה
 • ארנונה
 • מתקנים
 • מחנות צה''ל
 • יישובי עולים
 • ריבית והצמדה
 • שירותים משפטיים
 • הנחה חריגה
 • מדידה הנדסאית
 • עמלות
 • ניהול פרוייקטים
 • חוסר אחידות
 • שקיפות
 • מע"מ - מס ערך מוסף
 • עריכת מכרזים
 • הסדר מיסוי
 • אכיפה
 • רישיון עסק
 • עבירות בנייה
 • טיפול לקוי
 • ארכיב אגף הנדסה
 • דניאל וקנין - ראש העירייה
 • תברואה
 • פסולת בנייה
 • פינוי אשפה
 • טיאוט
 • תחנת מעבר לפסולת
 • היתר בנייה
 • ניהול כספים
 • דיווח שקר
 • תכנית אדריכלית
 • פיקוח ובקרה
 • מינוי דירקטורים
 • מיזמים לפיתוח העיר
 • עיכוב תשלומים
 • תזמורת עירונית
 • ביטוח נכסים
 • גביית חובות
 • חריגות בנייה
 • שומת מקרקעין
 • הארכת חוזה
 • בטחונות
 • מפגעים סביבתיים
 • אתר פירטי
 • צו ניקוי
 • פקחי חנייה
 • התיישנות
 • בקשות לביטול קנסות
 • דיור מוגן
 • קרקע חקלאית
 • אזור תעשייה, פארק תעשייה
 • עבירות נבחרי ציבור
 • עבירות בכירים
 • תעשייה עתירת ידע
 • היטל השבחה
 • חנייה
 • אובדן הכנסה
 • פתרון תחבורתי
 • קטינים בסיכון
 • נפגעי סמים
 • נערות במצוקה
 • שירותי סעד
 • קבלנים
 • תמחור
 • חריגות מהתקציב
 • הסכם התקשרות
 • תמיכה שלא כדין
 • היעדר מידע
 • עיכוב בטיפול
 • היתר שלא כדין
 • שינוי ייעוד קרקע
 • שימוש חורג
 • כתב אישום
 • זיהום מים
 • צימרים
 • בטיחות
 • שפכים
 • מקוואות טהרה
 • תכנית מתאר
 • גבייה
 • שמאי מקרקעין
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf

הפרק המלא

word
pdf