facebook

​מבקר המדינה נפגש עם תלמידי שכבת י"א במסגרת פרויקט "הכר את המבקר" (23.1.23)

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן נפגש עם כ- 130 תלמידי שכבת י"א בבית הספר ליד"ה בירושלים וסקר את פעילות הביקורת ונציבות תלונות הציבור

במסגרת פרויקט "הכר את המבקר", מבקר המדינה מתניהו אנגלמן נפגש אתמול (23.1.23) עם כ- 130 תלמידי שכבת י"א בבית הספר ליד"ה בירושלים.

המבקר סקר את פעילות הביקורת ונציבות תלונות הציבור ואמר לתלמידים כי הוא שמח על ההתעניינות שהם מגלים בעבודה החשובה של המשרד. המבקר אנגלמן שם דגש בדבריו על ביקורת בעלת אופי חברתי.

"תפקיד מרכזי של ביקורת המדינה הוא להטות אוזן ולשמש פה לאוכלוסיות שקולן לא תמיד נשמע בחברה הישראלית ולשים דגש על הפערים בין הפריפריה למרכז ועל מגזרים שמצבם החברתי-כלכלי נמוך", אמר. "כנציב תלונות הציבור אני רואה חשיבות בהרחבת נגישות פעילותה של נציבות תלונות הציבור לכלל רבדי החברה ובפרט לאוכלוסיות הראויות לקידום.

אני רואה בחיוב את הרצון של בתי ספר תיכוניים להגיע וללמוד על העבודה החשובה שנעשית כאן. המודעות הציבורית מסייעת לתקן ליקויים ולבחון את ההמלצות שלנו ע"י הגופים המבוקרים".