facebook

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור נפגש עם השר לביטחון הפנים

בפגישה הציגו המבקר וצוותו לשר את תוצרי הביקורת בשנתיים האחרונות, את תכנית ביקורת המדינה בעניין המשרד לבט"פ לשנים הקרובות, ואת תלונות הציבור בנושאים הרלוונטיים

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מתניהו אנגלמן, מנכ"ל משרד המבקר והצוות המשרדי נפגשו השבוע עם השר לביטחון הפנים עמר בר-לב, במסגרת מפגשים שהחל לעשות עם שרי הממשלה הנכנסים. בפגישה הציגו המבקר וצוותו לשר את תוצרי הביקורת בשנתיים האחרונות, את תכנית ביקורת המדינה בעניין המשרד לבט"פ לשנים הקרובות, ואת תלונות הציבור בנושאים הרלוונטיים.

מבקר המדינה אנגלמן: "מטרת הביקורת היא להביא לתיקון ליקויים במשרדי הממשלה. הצגנו לשר לביטחון הפנים מגוון דוחות ביקורת בתחומי משרדו. בטוחני כי השר ינחה את גורמי משרדו לתקן הליקויים ולטייב את פעילות המשרד למען אזרחי ישראל".

שר הבט"פ בר-לב: "חשיבות מוסד מבקר המדינה היא עמוקה והכרחית להמשך התפתחות המשרד לביטחון הפנים בפרט, ומדינת ישראל בכלל, בכיוונים חיוביים. אני מודה למבקר אנגלמן על הפגישה וההעמקה בנושאים הנוגעים למשרד לבט״פ. יש לו את תמיכתו המלאה של המשרד לביטחון הפנים באחריותי״.