facebook

ברכת מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, ומנכ"ל המשרד לרגל חג הסיגד

המורשת התרבותית ומנהגי החג מדגישים ביתר שאת את אופייה ויופייה של הקהילה ואת האהבה והכמיהה לציון במשך אלפי שנים.

2020-Sigd.jpg