facebook

כתובות, טלפונים ושעות קבלה

קבלת קהל לבעלי תו ירוק

החל מיום רביעי (11.8.21) קבלת הקהל בכל לשכות משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, תהיה בהצגת אישור תו ירוק או בדיקת PCR שלילית, התקפה ל-72 שעות, או בדיקה מהירה, התקפה ל-24 שעות

 

קבלת הקהל תתקיים בימים א'-ה' בשעות 9:00-13:00 וביום ד' גם בשעות 15:00 - 17:00.

אלה כתובות הלשכות:

ירושלים - רח' מבקר המדינה 2 (סמוך לקניון סינמה סיטי), טל' 02-6665000

תל אביב - רח' הארבעה 19, מגדל התיכון, טל' 03-6843555

חיפה - רח' חסן שוקרי 12, טל' 04-8649748

באר שבע - רח' הנרייטה סולד 8ב', בניין רסקו סיטי, טל' 08-6232777

נצרת - רח' פאולוס השישי 85, המרכז הלבן, טל' 04-6455050

לוד - שדרות הציונות 1, מגדל קיסר, טל' 08-9465566

ללא תו ירוק או תוצאת בדיקה שלילית, ניתן לפנות אלינו באמצעות טופס פנייה או תלונהכן ניתן לשלוח תלונה בדואר האלקטרוני לכתובת ombudsman@mevaker.gov.il.
לרשותכם הכתובות והטלפונים:

כתובת מלאה​​שעות קבלה ​טלפון פקס

ירושלים

רח' מבקר המדינה 2

(סמוך לקניון "סינמה סיטי")

ת"ד 1081, מיקוד 9101001

בימים א'-ה':
13:00-9:00
ביום ד' גם בין:
17:00-15:00

02-6665000


לביקורת המדינה

02-6529322

לנציבות תלונות הציבור

02-6665204​

תל אביב

רח' הארבעה 19, מגדל התיכון

ת"ד 7024, מיקוד 6107001

​בימים א'-ה':
13:00-9:00
ביום ד' גם בין:
17:00-15:00

​03-6843555


לביקורת המדינה

03-6851036

לנציבות תלונות הציבור

​03-6851512

חיפה

רח' חסן שוקרי 12, הדר

ת"ד 4394, מיקוד 3104301​

​בימים א'-ה':
13:00-9:00
ביום ד' גם בין:
17:00-15:00

​04-8649748


לביקורת המדינה

04-8604434

לנציבות תלונות הציבור

​04-8649744

נצרת

רח' פאולוס השישי 85, המרכז הלבן

ת"ד 50400, מיקוד 1616202​

 דואר אלקטרוני: nazeret@mevaker.gov.il

​בימים א'-ה':
13:00-9:00
ביום ד' גם בין:
17:00-15:00

​04-6455050


לנציבות תלונות הציבור

​04-6455040

באר שבע

רח' הנרייטה סולד 8ב', בניין רסקו סיטי

ת"ד 599, מיקוד 8410402​

דואר אלקטרוני: beersheva@mevaker.gov.il

​בימים א'-ה':
13:00-9:00
ביום ד' גם בין:
17:00-15:00

​08-6232777


לנציבות תלונות הציבור

​08-6234343

לוד

שדרות הציונות 1, מגדל הקיסר

ת"ד 727, מיקוד 7110603​​

דואר אלקטרוני: lod@mevaker.gov.il

​בימים א'-ה':
13:00-9:00
ביום ד' גם בין:
17:00-15:00

​08-9465566


לנציבות תלונות הציבור

​08-9465567