facebook

מבקר המדינה יבחן את האיכונים הסלולאריים שבוצעו על ידי שב"כ במשבר הקורונה

עוד ייבחנו, בין היתר, בדוח הקורונה: הסיוע הכלכלי לאזרחים והקמת מערך הבדיקות

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, מתניהו אנגלמן, השתתף היום שני, 15 ביוני 2020, כ"ג בניסן התש"פ, לראשונה בדיוני הוועדה לביקורת המדינה של הכנסת בראשות ח"כ עופר שלח. בדיון השתתף גם מנכ"ל משרד מבקר המדינה, מר ישי וקנין.

בדבריו, הציג המבקר את פעילות המשרד בשנה הראשונה לכהונתו, בדגש על דוחות הביקורת העיקריים שהופצו בשנה זו וכיווני פעולה מרכזיים, את עיקרי תפיסת הביקורת בראייתו וכן את היקפי ואופי הפעילות של נציבות תלונות הציבור במשרד.

המבקר התייחס לביקורת בעניין התפקוד במשבר הקורונה, אותה החל לפני מספר שבועות, והודיע על מספר נושאים מרכזיים מתוך שורת נושאים שיבחן במסגרת ביקורת זו, בהם איכון הטלפוניים הסלולאריים על ידי שירות הביטחון הכללי (שב"כ) לקראת העברת הסוגיה לניהול גורמים אזרחיים, התנהלות המדינה בעניין הסיוע הכלכלי לאזרחים ומערך הבדיקות לאיתור חולי הקורונה.

עוד הוסיף המבקר כי משרד מבקר המדינה יפעל לגיבוש ממצאים ראשוניים בחודשים הקרובים, במטרה שאלו ישמשו ככלי אפקטיבי להפקת לקחים מהגל הראשון, כחלק מהיערכות לגלי תחלואה נוספים שעלולים לפרוץ בהמשך.

להלן עיקרי דברי המבקר בדיון:

"יצאנו לדרך בשבועות האחרונים, לצד תכנית הביקורת הכללית של המשרד, עם ביקורת בעניין תפקוד מוסדות המדינה במשבר הקורונה, לאחר סיומו של הגל הראשון.

אחת ממטרות הליבה של ביקורת המדינה היא להיות אפקטיבית ורלוונטית ואנחנו רואים חשיבות לסייע בהתמודדות גם לקראת, ונקווה שלא יגיעו, גלי תחלואה נוספים שעלולים לפרוץ בהמשך.

צוותי הביקורת הונחו לשלב בתכנית העבודה את נושא הקורונה. אני רוצה לחלוק עמכם שלושה נושאי ליבה שנתמקד בהם:

  1. הסיוע הכלכלי שהממשלה מעניקה לאזרחים.

  2. איכון הטלפוניים הסלולאריים על ידי שירות הביטחון הכללי (שב"כ), לקראת העברת הסוגיה לניהול גורמים אזרחיים.

  3. מערך הבדיקות לאיתור חולי קורונה.

אלו שלושה נושאים ממוקדים, לצד נושאים נוספים שנוגעים למשבר הקורונה. בתפיסה שלי, ביקורת כזו היא בליבת העשייה של ביקורת המדינה והיא תהווה כלי ממשי לשיפור השירות לציבור ולמקבלי ההחלטות. דבר נוסף שאני מבקש לעדכן אתכם כאן היום הוא שאנחנו נפעל, כמובן בכפוף לסטנדרט מקצועי ולעמידה בנהלי הביקורת, לגבש ממצאים ראשוניים בחודשים הקרובים בנושאים שפירטתי, שהם בליבת השירות האזרח, כדי להיות רלוונטיים לגלי תחלואה נוספים שעלולים לפרוץ בהמשך. מיטב אנשי המקצוע במשרדנו עובדים על זה בימים אלו״.

יצוין כי ביקורת הקורונה נערכת במשרד ראש הממשלה, במטה לביטחון לאומי (מל"ל), במשרד הביטחון וצה"ל/פקע"ר, במשרד הבריאות וקופות החולים, במשרד האוצר, בבנק ישראל, במוסד לתפקידים מיוחדים, במשרד הפנים ובמספר רשויות מקומיות, במשרד הרווחה ובמוסד לביטוח לאומי.