facebook

דרוש/ה סטודנט/ית לסיוע לעבודת הביקורת בדגש על תחומי הסביבה והתיירות בלשכת תל אביב

מאפיינים

סוג המשרה:
משרת סטודנט/ית
סטטוס המשרה:
סגור
בתוקף עד:
21/11/2021 00:00
מספר משרות מבוקש:
1
מקום המשרה:
דואר אלקטרוני של גורם המפרסם:

מסמכים וטפסים להורדה

אין קבצים

תיאור המשרה

שימו לב, הגשת המועמדות הוארכה עד ליום 21.11.2021. ​

 

לאגף י"ב שבמשרד מבקר המדינה בתל אביב דרוש/ה סטודנט/ית לצורך סיוע לעבודת הביקורת בדגש על תחומי הסביבה והתיירות.

בכלל זאת מבוקש סיוע בין היתר בהיבטים האלה:

 1. איתור מידע, כלי מדיניות, אסדרה, best practice, תוכניות לאומיות, בין-לאומיות ומדינתיות וכד' מאתרים במרשתת.
 2. כריית מידע מילולי וכמותי וניתוחו, לרבות ניתוח השוואתי, הפקת תובנות והצגת עיקרי מסקנות לצורך יישומן בסוגיות סביבתיות מגוונות.
 3. ניתוח מידע הנאסף מגופי מידע מרכזיים בעולם (ארגונים בין-לאומיים ומדינות).
 4. סיוע נוסף באיתור מידע ונתונים נוספים לפי הצורך וסיוע כללי לעבודת הביקורת, כגון הכנת שאלונים, שיתופי ציבור, ארגון מידע ממוחשב, הכנות לקראת פגישות, סיכומי דיון ועמידה בקשר עם גורמים שונים.

הכישורים הנדרשים

 1. היכרות מעמיקה עם היבטים שונים בתחום הסביבה, עם גישות מקובלות, עם כלי מדיניות, עם מחקרים מובילים ועם נתונים.
 2. יכולת מעולה בכריית מידע ועיבודו ובביצוע מחקר השוואתי וכן יכולת למידה מהירה של תחומים חדשים הן בתחום הסביבתי והן בתחום התיירותי (למשל בהיבטים הקשורים לסביבה מקיימת ול-SDGs, לשיקום כלכלי-תיירותי, לתיירות כלל-עולמית ולתיירות בת-קיימא).
 3. היכרות עם אתרים בין-לאומיים העוסקים בתחומים המפורטים למעלה, בדגש על ההיבט הסביבתי, אך גם התיירותי, כגון אתרי האו"ם, OECD, ה-EU, NASA, הבנק העולמי, אתרים לאומיים של מדינות אחרות ואתרים של גופים פרטיים הרלוונטיים לנושאים המבוקשים. כמו כן נדרשת התמצאות באתרים בין-לאומיים נוספים העוסקים בנושא כמו אתרים אקדמיים.
 4. אנגלית ברמה גבוהה מאוד ויתרון לשפות נוספות.
 5. שליטה טובה בתוכנת אקסל, לרבות הכנת גרפים לצורך המחשה.

מלבד האמור לעיל, נדרשות גם עמידה בלוחות זמנים, יכולת ניתוח מידע רב, אמינות, חריצות, דייקנות ויכולת עבודה עצמאית.

דרישות התפקיד

 1. סטודנטים בשנה ב' ומעלה לתואר ראשון או סטודנטים לתואר שני, באחד התחומים האלה: לימודי סביבה, מדיניות ציבורית, כלכלה, מדעי החברה, משפטים וגיאוגרפיה.
 2. יתרון לסטודנטים לתואר שני בתחומי הסביבה ולסטודנטים ששימשו או משמשים כעוזרי מחקר.
 3. רצוי בעלי ידע נרחב בתחום הסביבתי בין היתר בתחומי מדיניות ואסדרה סביבתית, הערכות סיכונים וכלכלת סביבה, התייעלות אנרגטית ואנרגיות מתחדשות וכיו"ב.

היקף ההעסקה: עד 96 שעות לחודש בהתאם לצורכי המשרד. על הסטודנט/ית להתחייב ל-60 שעות עבודה בחודש. בחופשות סמסטר ניתן יהיה להרחיב את מסגרת ההעסקה ל-120 שעות חודשיות.

התשלום: לפי שכר סטודנט, בתוספת החזר הוצאות נסיעה לפי תעריף התחבורה הציבורית.

תחילת ההעסקה: מיידית.

מקום העבודה: משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור בתל אביב.

תנאים נוספים: לא יתקבל מועמד לעבודה אם מועסק במשרד קרוב משפחה שלו, כהגדרתו בפסקה 13.3. בתקשי"ר.

זימון לריאיון יותנה במילוי טופס הצהרה בדבר קרובי משפחה המועסקים במשרד ובדבר ניגוד עניינים - שיישלח למועמדים שיוחלט לזמנם לריאיון. כל מועמד שקרוב משפחתו מועסק במשרד מבקר המדינה, מועמדותו תיבחן על פי כללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים בקרבה משפחתית) התשס"ח-2007, ובהתאם לפרשנותם המקובלת במשרד מבקר המדינה.

על המועמדים לצרף להגשת המועמדות המלצות, אסמכתאות לתחומי הלימוד, גיליונות ציונים וקורות חיים. כמו כן רצוי לצרף עבודות קודמות שהוגשו בזיקה לנושאים שפורטו בהצעה זו.

למשרד שמורה הזכות לזמן לריאיון עד עשרה סטודנטים, ואין מצד המשרד התחייבות להעסיק מי מהפונים.

את הבקשות בצירוף המסמכים הדרושים יש להעביר עד יום 21.11.2021 לכתובת  Mashab@mevaker.gov.il, עבור גב' שמרית להב, רכזת מיון וגיוס משאבי אנוש, ולציין "עבור משרת סטודנט/ית לאגף י"ב בלשכת תל אביב".