לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור

ספריית הפרסומים

תצוגה לפי

 

 

24305/08/2019 09:00:35http://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/243.aspx243פיתוחה וחיזוק מעמדה של ירושלים - חלק שני
28124/06/2019 08:50:00http://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/281.aspx281היבטים בפעולות הממשלה בנושא זיהומים סביבתיים במפרץ חיפה
28024/06/2019 08:50:00http://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/280.aspx280דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת 2019
27724/06/2019 08:50:00http://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/277.aspx277נציב תלונות הציבור - דוח שנתי 45 לשנת 2018
19406/05/2019 13:00:00http://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/194.aspx194דוח שנתי 69ב
20228/04/2019 13:00:00http://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/202.aspx202טקס הדלקת המשואות לציון 70 למדינת ישראל - בחירת מדליקי המשואות, חלוקת ההזמנות והתקשרויות

 

 

מיצוי הטבות מס והשירות לנישום // 231http://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/147-9.aspxמיצוי הטבות מס והשירות לנישום // 231דוח שנתי 66א
מבצע "צוק איתן" - פעילות צה"ל בהיבטים של המשפט הבין-לאומי בעיקר בנוגע למנגנוני הבדיקה והבקרה של הדרג האזרחי והדרג הצבאיhttp://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/919-1.aspxמבצע "צוק איתן" - פעילות צה"ל בהיבטים של המשפט הבין-לאומי בעיקר בנוגע למנגנוני הבדיקה והבקרה של הדרג האזרחי והדרג הצבאימבצע "צוק איתן" - פעילות צה"ל בהיבטים של המשפט הבין-לאומי בעיקר בנוגע למנגנוני הבדיקה והבקרה של הדרג האזרחי והדרג הצבאי
מוכנות המדינה לרעידות אדמה - תשתיות לאומיות ומבניםhttp://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/906-1.aspxמוכנות המדינה לרעידות אדמה - תשתיות לאומיות ומבניםמוכנות המדינה לרעידות אדמה - תשתיות לאומיות ומבנים
הטיפול בחומרים מסוכנים - המשרד להגנת הסביבה - ממצאי מעקבhttp://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/408-36.aspxהטיפול בחומרים מסוכנים - המשרד להגנת הסביבה - ממצאי מעקבדוח שנתי 64א
היבטים בהיערכות העורף לחירוםhttp://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/241-9.aspxהיבטים בהיערכות העורף לחירוםמבקר המדינה דוח שנתי 63ב
פיקוח על הבטחת איכות הדלק למטוסיםhttp://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/244-10.aspxפיקוח על הבטחת איכות הדלק למטוסיםדוח שנתי 63ג לשנת 2012 ולחשבונות שנת הכספים 2011