facebook

קול קורא להאקתון "מחברים בין הילדים והנוער לנציבות תלונות הציבור" (30.3.23)

אנחנו מחפשים פתרונות או רעיונות שאפשר ליישם במערכות המידע של המשרד לשם חיבור אוכלוסיית הילדים והנוער לנציבות תלונות הציבור, במטרה לאפשר להם ולסביבתם להסתייע בשירותי הנציבות למיצוי זכויות

לתשומת לבכם, המועד האחרון להגשת בקשת ההשתתפות נדחה מתאריך 20.4.2023 לתאריך ה- 26.4.2023.


נציבות תלונות הציבור היא יחידה במשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור העוסקת בבירור תלונות הציבור על משרדי הממשלה, רשויות מקומיות, מפעלים ומוסדות של המדינה וגופים ציבוריים אחרים. בשנת 2022 התקבלו בנציבות כ-21,000 תלונות!

הנציבות מזמינה אתכם, סטודנטים וסטודנטיות במוסדות להשכלה גבוהה, להשתתף בתחרות "האקתון" בנושא מיצוב נציב תלונות הציבור בקרב אוכלוסיית הילדים והנוער - "מחברים בין הילדים והנוער לנציבות תלונות הציבור". 

אנחנו מחפשים פתרונות או רעיונות שאפשר ליישם במערכות המידע של המשרד לשם חיבור אוכלוסיית הילדים והנוער לנציבות תלונות הציבור, במטרה לאפשר להם ולסביבתם להסתייע בשירותי הנציבות למיצוי זכויות.

התחרות

התחרות תתקיים ביום שלישי, כ"ה באייר התשפ"ג, 16.5.23, במשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, ברחוב מבקר המדינה 2 ירושלים, בשעות 9:00 - 19:00, ובסופה יכריז צוות השיפוט על הצוותים הזוכים.

הפרסים: הפרס הראשון - 8,000 ש"ח, הפרס השני - 5,000 ש"ח, הפרס השלישי - 3,000 ש"ח.

צוותים המעוניינים להשתתף בתחרות (3 - 5 סטודנטים בצוות) יגישו בקשת השתתפות בקישור הזה עד לתאריך 26.4.23.  

לפני התחרות תתקיים פגישה מקדימה; פרטים נוספים יימסרו בהמשך.

ליצירת קשר, אתם מוזמנים לפנות לכתובת המייל: hakathon2023@mevaker.gov.il 

התחרות כפופה לתנאי התקנון. ההרשמה לתחרות מהווה הסכמה לתקנון ולתנאיו. 

בהצלחה!

כל האמור בקול קורא זה מיועד לנשים ולגברים כאחד. 

למידע נוסף אתם מוזמנים להיכנס לאתר נציבות תלונות הציבור.

קול קורא - האקתון "מחברים בין הילדים והנוער לנציבות תלונות הציבור"