facebook

דף הבית

מימון מפלגות
 • הודעת מבקר המדינה בדבר פרסום תרומות וערבויות שמקבלות המפלגות

  26/1/2021

  חובת דיווח על תרומות וערבויות במערכת הממוחשבת שבאתר האינטרנט של משרד מבקר המדינה

   
 • סיום תקופת ההסדר לגבי המתמודד מר גדעון סער

  18/1/2021

  ​מבקר המדינה, בתוקף סמכותו לפי קרא עוד>

   
 • הודעה למתמודדים בבחירות לכנסת ה-24 שאינם חברי מפלגה

  8/1/2021

  'מתמודדים בבחירות לכנסת ה-24 שאינם חברי מפלגה' לעניין הודעה זו - חברי כנסת ומתמודדים אחרים שבכוונתם להתמודד בבחירות לכנסת שלא באמצעות מפלגה שהם חברים בה ...

   
 •  
 •  
 •