facebook

דף הבית

  • דרושים/ות סטודנטים/סטודנטיות - לשכת חיפה

    15/8/2019

    לנציבות תלונות הציבור שבמשרד מבקר המדינה בחיפה דרושים/ות 2 סטודנטים/סטודנטיות לתואר ראשון או שני במשפטים או במדעי החברה

     
  • משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מעצים ומגוון את הרכב הוועדה למתן היתרים וסגל עובדי הביקורת

    12/8/2019

    הרכב ועדת ההיתרים יורכב משופטות בדימוס ומנכ"לים בכירים ומוערכים במשק לצד מתן ביטוי לפריפריה ולקבוצות שונות בחברה

     
  • יום הנוער הבינלאומי

    12/8/2019

    פעילות משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור לציון יום הנוער הבינלאומי

     
  • ברכת משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור לרגל עיד אל-אדחא

    8/8/2019

    משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מברך את בני העדה המוסלמית והדרוזית בישראל ובכל רחבי העולם "עיד אדחא מובארק" ו"כול סנה ואנתום בח'יר"

     
  • בעקבות התערבות הנציבות גובש נוהל חדש המגן על זכויות דורשי עבודה בשירות התעסוקה

    8/8/2019

    הנוהל נועד לשמור על כבודם ועל זכויותיהם של דורשי עבודה המופנים להשתלמויות שמופעלות על ידי מעסיקים פרטיים

     
  • מכרז פומבי מספר 3/2019 להקמת מערכת לניהול תכניות עבודה ולתחזוקתה

    6/8/2019

    משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מבקש לקבל הצעות להקמת מערכת לניהול תכניות עבודה ולתחזוקתה תמיכה והטמעה למערך המחשוב

     
  • כוונה להתקשרות מול ספק יחיד - חברת ארמה בע"מ

    23/7/2019

    בכוונת משרד מבקר המדינה לרכוש שירותי ניתוח מידע מוניציפאלי באמצעות מערכת 'סיטיפדיה' מחברת 'ארמה' מפתחת המערכת, בהליך ספק יחיד

     
  • הודעה לציבור - Public Announcement - اعلان للجمهور - Информация для общественности

    18/7/2019

    עמדת קבלת הקהל של נציבות תלונות הציבור בקריית שמונה נסגרה - Пункт приёма посетителей Бюро по жалобам населения закрыт

     
  • אל״מ (מיל׳) ישי וקנין מונה לתפקיד מנכ״ל משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

    2/7/2019

    יחליף את המנכ"ל הנוכחי, מר אלי מרזל, אשר מסיים את תפקידו בסוף אוקטובר 2019

     
  • מנכ"ל משרד מבקר המדינה, מר אלי מרזל, יסיים תפקידו

    2/7/2019

    עד פרישתו בסוף אוקטובר 2019 יסייע בהעברת התפקיד ככל שנדרש

     
  • מבקר המדינה הנכנס רו"ח מתניהו אנגלמן הצהיר אמונים במליאת הכנסת

    1/7/2019

    דברי מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור הנכנס רו"ח מתניהו אנגלמן בטקס הצהרת אמונים במליאת הכנסת

     
  • פרסום דוח שנתי 45 לשנת 2018 של נציבות תלונות הציבור

    24/6/2019

    מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור הגיש היום את הדוח השנתי מס' 45 לשנת 2018 של נציב תלונות הציבור

     
  • פרסום דוח על הביקורת בשלטון המקומי לשנת 2019

    24/6/2019

    מבקר המדינה פרסם היום דוח על הביקורת בשלטון המקומי לשנת 2019. הדוח כולל פרקי ביקורת בנושאים מערכתיים ופרקי ביקורת העוסקים בישובים ספציפיים

     
  • פרסום דוח "היבטים בפעולות הממשלה בנושא זיהומים סביבתיים במפרץ חיפה"

    24/6/2019

    מבקר המדינה פרסם היום דוח ביקורת מיוחד בנושא הזיהומים הסביבתיים במפרץ חיפה והיבטים בפעולות הממשלה בנושא

     
  • הליך הגישור בנציבות תלונות הציבור

    16/6/2019

    משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור מזמין אתכם ללמוד על הליך הגישור בבירור תלונות

     
  • פרסום דוח "פיתוחה וחיזוק מעמדה של ירושלים - חלק שני"

    2/6/2019

    מבקר המדינה פרסם היום דוח ביקורת מיוחד בנושא ירושלים, בירת ישראל

     
  • בעין הביקורת - מדור פודקאסטים חדש

    16/12/2018

    האזינו לפודקאסטים של משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

     
  •  פודקאסטים

     התחברו אלינו