facebook

מבקר המדינה של צ'כיה ביקר בישראל: "חיזקנו את שיתוף הפעולה בין מוסדות הביקורת"

המבקר הצ'כי מילוסלב קאלה, המשמש גם כנשיא ארגון מוסדות הביקורת האירופיים (EUROSAI) נפגש עם מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מתניהו אנגלמן, שיכהן כנשיא הארגון החל מ-2024. השניים דנו בתוכנית האסטרטגית של EUROSAI לשנים הקרובות

מבקר המדינה של צ'כיה, מילוסלב קאלה, ערך ביקור בישראל בתחילת החודש (4-7.9.22). קאלה מכהן גם כנשיא ארגון מוסדות הביקורת של אירופה (EUROSAI), תפקיד שאליו ייכנס בשנת 2024 מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מתניהו אנגלמן. 

מטרת הביקור הייתה לקדם שיתופי פעולה רלוונטיים, להעמיק את שיתוף הידע בין שני מוסדות הביקורת, ולחזק את הקשרים הבין-לאומיים. במסגרת פגישות העבודה דנו מבקרי המדינות בהרחבה בתוכנית האסטרטגית העתידית של EUROSAI שאותה צפוי המבקר אנגלמן ליישם עם כניסתו לתפקיד נשיא הארגון. שני המבקרים וצוותיהם דנו גם בקונגרס הבינלאומי של EUROSAI שאותו עתידה ישראל לארח בשנת 2024. 

במהלך הביקור נפגש קאלה עם מנכ"ל משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, עם מנהלי חטיבות הביקורת ועם מנהלת נציבות תלונות הציבור. המבקר הצ'כי אף סייר במוקד 105 של המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת, בחברת הטכנולוגיה מובילאיי ובמשרדי SOC של רשות שדות התעופה. "אני שמח על כך שיכולנו לחלוק מניסיוננו ושחיזקנו עוד יותר את שיתוף הפעולה שכבר שורר בין מוסדות הביקורת שלנו", בירך קאלה בתום ביקורו בישראל.