facebook

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור נפגש עם שרת החינוך

בפגישה הציגו המבקר וצוותו לשרה את תוצרי הביקורת בשנתיים האחרונות ואת תכנית ביקורת המדינה בעניין משרד החינוך לשנים הקרובות

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן וצוותו נפגשו עם שרת החינוך ד"ר יפעת שאשא ביטון, במסגרת מפגשים שהחל לעשות עם שרי ממשלת ישראל ה- 36. בפגישה הציגו המבקר וצוותו לשרה את תוצרי הביקורת בשנתיים האחרונות ואת תכנית ביקורת המדינה בעניין משרד החינוך לשנים הקרובות. כמו כן, לשרה הוצגו פניות שהגיעו לנציבות תלונות הציבור בנושא מערכת החינוך.