facebook

פראש כאפ - התקשרות בפטור מבירור מחירים

מאפיינים :

מספר המכרז:
-
סטאטוס:
סגור
בתוקף עד:
08/07/2021 00:00
סוג:
כוונה להתקשרות מול ספק אחד
יחידה מפרסמת:
רכש

תיאור

משרד מבקר המדינה בוחן התקשרות עם חברת דיאיי טכנולוגיות בע"מ למתן שירותי שטיפת כוסות בסבב מהיר, בהיקף של כ-73,000 שח בשנה כולל מעמ, בהליך של ספק יחיד על פי תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1992.

להלן חוות הדעת שלפיה הספק הנ"ל הוא הגוף היחיד היכול לספק את השירותים האמורים הנדרשים למשרד.

אדם שסבור כי קיים ספק אחר שמסוגל לספק את השירות מוזמן לפנות למשרד בכתב ולהודיע את זהותו של אותו ספק וזאת לא יאוחר מ- 8/7/2021.

הפנייה תיעשה למנהל הרכש המשרדי מר ערן צדוק, באמצעות דוא"ל לכתובת: eran_zad@mevaker.gov.il