facebook

סיפורה של תלונה: נקודת זיכוי - למי שצריך (4.5.23)

בעקבות התערבות נציבות תלונות הציבור שינתה רשות המיסים בישראל, לפנים משורת הדין, את זהות מקבל נקודות הזיכוי במס לגבי זוג עם ילד עם צרכים מיוחדים

אימא לילד עם צרכים מיוחדים פנתה לנציבות תלונות הציבור וטענה שרשות המיסים בישראל (רשות המיסים) לא נענתה לבקשתה להעביר את נקודות הזיכוי במס אשר רשומות על שמה לבעלה, אביו של הילד. 

לפי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], תושב ישראל שהיו לו בשנת המס ילד משותק, ילד עיוור או ילד עם מוגבלות שכלית-התפתחותית או שהיו לבן זוגו ילדים כאמור - יובאו בחשבון בחישוב המס שלו או של בן זוגו שתי נקודות זיכוי בשל כל ילד.

המתלוננת טענה שהיא נרשמה ברשות המיסים כבת הזוג הזכאית לנקודות הזיכוי, אך לאחר שעשתה זאת הבינה שהכנסתה מעבודה נמוכה, ולכן היא לא תהיה זכאית לנצל את נקודות הזיכוי, ועדיף שנקודות הזיכוי יירשמו על שם בעלה. היא פנתה לרשות המיסים יומיים לאחר הרישום הראשוני בבקשת שינוי, אולם נענתה בשלילה.

בעקבות פניית נציבות תלונות הציבור שוחח מנהל מרכז שירות ומידע ברשות המיסים בראש העין עם המעסיק של המתלוננת וביקש ממנו הצהרה על שלא ניתנו ולא יינתנו למתלוננת במהלך שנת המס נקודות הזיכוי שנרשמו על שמה, ובהתאם להצהרה זו העביר את נקודות הזיכוי לבעלה ועדכן את המתלוננת בנוגע להחלטה. 

מדובר במהלך חריג, שכן ככלל, על פי הדין אין לשנות את זהות מקבל נקודות הזיכוי באותה שנת מס.

הנציבות ציינה לטובה את מרכז השירות בראש העין על המענה המהיר ועל הנכונות לפעול ביצירתיות וגמישות לשם מציאת פתרון עבור המתלוננת.