facebook

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור נפגש עם שר הכלכלה והתעשייה (27.4.23)

מבקר המדינה אנגלמן: "למשרד הכלכלה והתעשייה קיימת השפעה רבה על הטיפול ביוקר המחיה, בביטול חסמי יבוא ובהגדלת התחרותיות במשק. אני תקווה שהשר ברקת יפעל לתיקון הליקויים ויאמץ את המלצות דוחות מבקר המדינה בענייני משרדו למען כלל אזרחי ישראל"

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן, נפגש עם שר הכלכלה והתעשייה ניר ברקת, במסגרת מפגשים שמקיים עם שרי הממשלה ה-37. בפגישה הציג המבקר לשר את תוצרי הביקורת בשנתיים האחרונות ואת תכנית ביקורת המדינה בעניין משרד הכלכלה והתעשייה לשנים הקרובות. 

מבקר המדינה אנגלמן: "למשרד הכלכלה והתעשייה קיימת השפעה רבה על הטיפול ביוקר המחיה, בביטול חסמי יבוא ובהגדלת התחרותיות במשק. אני תקווה שהשר ברקת יפעל לתיקון הליקויים ויאמץ את המלצות דוחות מבקר המדינה בענייני משרדו למען כלל אזרחי ישראל".

שר הכלכלה והתעשייה ניר ברקת: "העבודה של מבקר המדינה היא חיונית לעבודת הממשלה ואני מודה למבקר המדינה ואנשיו על הפעילות החשובה שמסייעת לנו בביצוע תפקידנו. תרבות התחקור והביקורת היא קריטית ומסייעת לממשלה כולה להשתפר. אני מודה למבקר המדינה מתניהו אנגלמן ואנשי משרדו על עבודתם החשובה".