לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור
הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
אנשים עם מוגבלות; שכר עובדים; מיצוי זכויות

רקע

​בשנת 2007 החלה רשות המיסים בישראל לשלם מענק לאזרחים עובדים במסגרת הוראות החוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה), התשס"ח-2007 (חוק מענק עבודה), אשר נועד לשיפור רווחתן של משפחות עובדות ששכרן מדורג ברמות השכר הנמוכות, באמצעות מתן תמריץ ליציאתן לשוק העבודה, הגדלת ההכנסה הפנויה שלהן וצמצום העוני ואי-השוויון בקרב משפחות שאחד מבני הזוג בהן עובד.

נתוני מפתח

 • 8.6 מיליארד ש"ח

  שולמו לזכאים כמענקי עבודה לשנות המס 2007 - 2018.

 • 3,660 ש"ח

  סכום מענק העבודה הממוצע ששולם לזכאים לשנת המס 2017.

 • 2.37 מיליון

  אזרחים קיבלו מענקי עבודה לשנות המס 2007 - 2018.

 • 2.7 מיליון

  מכתבים שלחה רשות המיסים לזכאים אפשריים למענק לשנות המס 2007 - 2018.

 • 611 יחידות דואר

  סניפים וסוכנויות דואר שבהם ניתן להגיש בקשה לקבלת מענק עבודה.

 • 125 ימים

  בממוצע ארך הטיפול בפניות של זכאים בשנת 2019 אשר לא קיבלו את כספי המענק לחשבונם.

 • 69.8%

  היה שיעור המיצוי של מענק עבודה לשנת המס 2017 מתוך פוטנציאל הזכאים האפשריים המצוי ברשות המיסים.

 • 5,688 אנשים

  עם מוגבלות שקיבלו מענק עבודה לשנות המס 2007 עד 2018, מתוכם 2,120 לשנת 2018 מתוך כ-6,000 פוטנציאל הזכאים לשנה זו.

 • 486,035 איש

  אשר נטשו את ההמתנה למענה נציג במוקד הטלפוני מתוך כ-1.44 מיליון איש שפנו למוקד בשנים 2018 - 2019.

פעולות הביקורת

​המיקוד בדוח המעקב - דוח 66א של מבקר המדינה, שפורסם בשנת 2015 (הדוח הקודם או הביקורת הקודמת), עסק ביישום התוכנית למענק עבודה ברשות המיסים בישראל (רשות המיסים או הרשות). בחלוף יותר מעשור מתחילתה של התוכנית, ולאחר שהתייצבה, בחר משרד מבקר המדינה להתמקד בדוח המעקב בכמה נושאים ובהם:  (א) תיקון הליקויים שהועלו בדוח הקודם;  (ב) מיצוי הזכות למענק עבודה בקרב שכבות ראויות לקידום באוכלוסייה, ובהן אנשים עם מוגבלות שמשרד העבודה קבע להם יכולת עבודה מופחתת, עובדי משק בית, וכן כמה יישובים במגזר הערבי ובמגזר החרדי;  (ג) נושאים הנוגעים למיצוי הזכות למענק עבודה, לרבות פעולותיה של חברת דואר ישראל במענק עבודה;  (ד) יעדי המענק בראייה משקית ובין-לאומית.

בחודשים ינואר עד מרץ 2020 בדק משרד מבקר המדינה ברשות המיסים את תיקון הליקויים שהועלו בדוח הקודם. בדיקות השלמה נעשו בחברת דואר ישראל, בבנק ישראל, באגף התקציבים שבמשרד האוצר, במטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה שבמשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (מטה השילוב), במוסד לביטוח לאומי (בט"ל) ובנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות שבמשרד המשפטים (הנציבות לשוויון). 

תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  שיעור המיצוי של מענק העבודה - בשנות המס 2012 עד 2017 חל גידול של כ-25% במספר התביעות למענק עבודה. הגם שמתחילת יישומו של חוק מענק עבודה בשנת 2008 חל שיפור מתמשך בשיעור המיצוי של המענק ביחס לפוטנציאל הזכאים האפשריים המצוי ברשות המיסים... המשך בקובץ המצורף
 • dislike
  פרסום הזכות למענק עבודה - בביקורת הקודמת צוין כי הפצתם של עלוני הסברה בנוגע למענק עבודה בלשכות התעסוקה הופסקה. בביקורת המעקב עלה כי הליקוי לא תוקן.
 • dislike
  מאגר המידע על מקרקעין ברשות המיסים אינו מעודכן - בביקורת הקודמת צוין כי מאגר המידע של מקרקעין ברשות לא היה מעודכן, גם בשל מחדלי הרשות, בין היתר, מאחר שהרשות לא עדכנה כיאות את מאגר נכסי המקרקעין של הציבור, דבר שבעטיו נדחו ללא הצדקה... המשך בקובץ המצורף
 • dislike
  דיווחי ההעסקה של עובדי משק בית והעברת המידע לרשות המיסים - בביקורת הקודמת צוין כי חלק קטן מעובדי משק הבית תובע את מענק העבודה, וחלקם אף אינו מקבל את המענק בשל אי-דיווח המעסיק הפרטי לבט"ל. בביקורת המעקב עלה כי הליקויים לא תוקנו.
 • like
  הגדרת תקנה תקציבית למימון מענק עבודה - בביקורת הקודמת צוין כי לא הוקצתה תקנה תקציבית נפרדת בתקציב המדינה למימון המענק. בביקורת המעקב עלה כי הליקוי תוקן והחל משנת 2017 תוקננה בחוק התקציב השנתי תקנה תקציבית ייעודית, דבר המבטיח את מקורות המימון לזכאי המענק.
 • like
  קליטת התביעות למענק עבודה - בביקורת הקודמת צוין כי אלפי בקשות למענק לא אושרו בגין אי-הזנה של פרטי מבקשי המענק, או הזנה חלקית של נתוני המבקשים בדואר, וכי זכאים למענק עבודה לא קיבלו את סכומי המענק לחשבון הבנק שלהם בשל הזנת נתונים שגויים... המשך בקובץ המצורף
 • like
  השפעת דיווחי המעסיק על קבלת המענק - בביקורת הקודמת צוינו כמה ליקויים ובהם: (א) בשל אי-דיווחי שכר של חלק מהמעסיקים, נגררו תביעות של האזרחים לקבלת מענק להליך של בירור; (ב) חלק ניכר ממבקשי המענק לא אותר בטופסי השכר של המעסיקים בשל... המשך בקובץ המצורף
 • like
  דיווחי ההעסקה של עובדי צה"ל - בביקורת הקודמת צוין כי מדור תשלומים בצה"ל (מת"ש צה"ל) לא דיווח לרשות המיסים על משכורות עובדיו עוד משנת 2009. דוח המעקב העלה כי הליקוי תוקן במידה רבה, ומת"ש צה"ל דיווח לרשות על משכורות עובדיו לשנות המס... המשך בקובץ המצורף
 • like
  הטיפול בפניות בנוגע למענק עבודה באגף פניות הציבור - בביקורת הקודמת צוין כי משרדי השומה והמוקד הטלפוני השתמשו במערכת ממוחשבת לניהול פניות, והועלו ליקויים בנוגע לסרבולה ותקפות נתוניה, אשר השפיעו על תחילת הטיפול המהותי בפניה. בביקורת... המשך בקובץ המצורף
 • like
  הגדלת המענק לקבוצות שונות - במשך השנים ניתנו הטבות לעצמאים, להורים יחידים, ליולדות וליורשי נפטרים, וניתנו הקלות לאנשים עם מוגבלות שנקבע להם שכר מינימום מותאם אישית ולאחרים.

תרשים התקציר

עיקרי המלצות הביקורת

 • [alt]
  הגברת מיצוי הזכות - על הרשות לפעול לתיקון הליקויים שהועלו בדוח זה ולמיצוי הזכות בקרב זכאי המענק, שהם העובדים בעלי המשכורות הנמוכות ביותר; לצמצום הנטל הבירוקרטי המוטל על הזכאים בבואם לממש את זכותם; ולייעל את הליך מתן המענק לזכאים.
 • [alt]
  סכומי מענק העבודה - על הרשות לבחון את הירידה בסכום המענק הממוצע המשולם לזכאים, על מנת לצמצם את השחיקה בתמריץ להצטרף לשוק העבודה עקב הקטנת סכומי המענק, ולהגדיל את התמריץ להישאר בשוק העבודה בקרב העובדים.
 • [alt]
  השוואת המענק הניתן לגברים לזה של נשים - מומלץ כי הרשות תבחן להמליץ על השוואת המענק הניתן לגברים למענק הניתן לנשים (כמו שנעשה בתוכנית "נטו משפחה" לשנת המס 2018). ממצאי סקר של בנק ישראל שפורסם ב-2016 מחזקים את מסקנת המחקרים שהוצגו בדוח... המשך בקובץ המצורף
 • [alt]
  פרסום הזכות למענק עבודה - מומלץ כי רשות המיסים, המופקדת על יישום חוק מענק עבודה, ושירות התעסוקה, יסדירו את הסוגיה הלוגיסטית והתקציבית הנוגעת להפצת עלוני ההסבר ויפעלו לחדש את הפצתם בכל לשכות התעסוקה, כמו כן, מומלץ לשקול את הצבתם... המשך בקובץ המצורף

סיכום

​בחלוף יותר מעשור מתחילת יישומו של חוק מענק עבודה, נראה כי מענק העבודה משפיע לחיוב על התעסוקה בכל קבוצות האוכלוסייה, נשים וגברים כאחד, מצמצם את מניעי המועסק להפסיק את עבודתו ומצמצם פערים חברתיים בקרב אנשים עובדים. הדוח מעלה כי קיימים חסמים ממשיים למיצוי הזכאות לקבלת המענק, הנובעים ממידע חסר ומהנגשה שפתית לא מספקת של רשות המיסים או בשל שירות לקוי שהיא מעניקה לפונים אליה בעניינו. חסמים אלו פוגעים באוכלוסיות ראויות לקידום מלכתחילה, לרבות אנשים עם מוגבלות. 

על הרשות לפעול עם הגורמים הרלוונטיים למיצוי הזכות למענק של כלל הזכאים ולהסרת החסמים השונים למימושה, שחלקם הועלו כבר בדוח מבקר המדינה 66א' בנושא יישום תוכנית מענק העבודה ברשות המיסים (2015) וטרם תוקנו. בכך תגביר הרשות את יעילותה כגורם האחראי ליישום חוק מענק עבודה ותיצור סדרי בקרה ראויים על יישומו ועל הגברת המיצוי בקרב הזכאים.

חשיבותו של דוח זה מקבלת משנה תוקף נוכח משבר הקורונה המדגיש את הצורך במתן שירות וסיוע לאוכלוסיית הזכאים למענק העבודה בעת הזו.