facebook

יום עיון מקוון בנושא המוכנות לשוק העבודה המשתנה

מנהלי הביקורת הציגו את חמשת הפרקים המהווים את אסופת הדוחות בעניין המוכנות לשווק העבודה המשתנה ולאחריהם הגיבו נציגים מגופים מבוקרים, המגזר העסקי והמגזר השלישי

ב-25.4.21, קיימה החטיבה לביקורת תחומי חברה ורווחה יום עיון מקוון לכלל עובדי משרד מבקר המדינה בנושא המוכנות לשוק העבודה המשתנה בעקבות דוח מבקר המדינה אשר פורסם במרץ 2021.

יום העיון נפתח בדברי ברכה של מבקר המדינה מתניהו אנגלמן ולאחריו התקיימו שלושה מושבים בהם מנהלי הביקורת הציגו חמשת הפרקים המהווים את אסופת הדוחות בעניין המוכנות לשווק העבודה המשתנה ולאחריהם הגיבו נציגים מגופים מבוקרים, המגזר העסקי והמגזר השלישי כמפורט להלן.

במושב הראשון הוצגו עיקרי ממצאי הפרק "פעולות המדינה להגדלת מספר העובדים בתעשיית ההיי-טק" והפרק "הקניית אוריינות דיגיטלית לאורך החיים" ועליו הגיבו גב' אניה אלדן, סמנכ"לית הזנק ופיתוח עסקי ברשות החדשנות;פרופ' חוסאם חאיק, דיקן לימודי הסמכה בטכניון; מר יבגני אברבוך, מנהל למידה והדרכה בחברת צ'ק פוינט; גב' רונית רונן קרפול, מנהלת המשאב האנושי ומשנה למנכ"ל בחברת ווסטרן דיגיטל ישראל; וגב' דפנה ליפשיץ, מנכ"לית עמותת תפוח.

במושב השני הוצגו עיקרי ממצאי הפרק "היערכות משרד החינוך לשוק העבודה המשתנה" והפרק "הסביבה הלימודית בבתי הספר העל-יסודיים כתשתית להקניית מיומנויות המאה ה-21" ועליו הגיבו גב' מיכל טביביאן-מזרחי, סמנכ"לית אסטרטגיה ותכנון במשרד החינוך; גב' מיכל כהן, מנכ"לית קרן רש"י ומנכ"לית משרד החינוך לשעבר; פרופ' עמי וולנסקי, חבר בדימוס בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב, חבר סגל בבית הספר למנהיגות של קרן מנדל והמדען הראשי של משרד החינוך לשעבר; ומר אלי הורביץ, מנכ"ל קרן טראמפ.

במושב השלישי הוצגו עיקרי ממצאי הפרק "למידה לאורך החיים והכשרה מקצועית למבוגרים - התאמתן לשוק העבודה המשתנה" אשר עליו הגיבו: מר מוטי אלישע, הממונה על זרוע העבודה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים; פרופ' צבי אקשטיין, דיקן בית הספר לכלכלה במרכז הבינתחומי הרצליה; וגב' אורית רמון, מנהלת האגף לחינוך והכשרה בהתאחדות התעשיינים.