facebook

סיפורהּ של תלונה: סיוע מידי לנפגעי השריפה בחיפה

התערבותהּ של נציבות תלונות הציבור הביא לסיוע מידי של מוקד הסיוע של עיריית חיפה למשפחה שדירתהּ נפגעה בשריפה

ללשכת קבלת הקהל בחיפה של נציבות תלונות הציבור  במשרד מבקר המדינה הגיעו בבוקר יום ראשון (27.11.16), תושבות העיר, אם ובתה, שדירתן נפגעה מהשריפה שהשתוללה ברחבי העיר המשפחה, בת ארבע נפשות, התארחה במשך סוף השבוע אצל חברים וקרובים. לטענת המתלוננות, פניותיהן למוקד הסיוע של עיריית חיפה לא טופלו כראוי; המשפחה אינה יכולה לחזור לביתה, אין להם כרגע מקום לינה, ולא הוצע להם פתרון כלשהו.

בעקבות התערבותהּ של נציבות תלונות הציבור, נוצר קשר ישיר בין מוקד הסיוע העירוני לבין המשפחה; נמצא כי ברישומי העירייה נרשם שהדירה נפגעה חיצונית בלבד ולא צוין הנזק המונע מגורים בדירה. משהתברר כי המשפחה אינה יכולה לגור בדירה, היא הופנתה למלון בעיר וכן נמסר כי יישלח פקח לאמוד את הנזקים בדירה.

נציבות תלונות הציבור קוראת לכל הזקוק לסיוע מול הרשויות במצוקתו בשל גל השריפות הפוקד את הארץ, לפנות אליה (בטופס מקוון, בדוא"ל שכתובתו: Ombudsman@mevaker.gov.il, בפקס, או ללשכות לקבלת קהל) באתר נציבות תלונות הציבור.