facebook

תיעוד לאומי ביומטרי - תקופת המבחן

סוג הפרסום דוחות מיוחדים
מספר קטלוגי 2015-004
תאריך פרסום 23/6/2015
מספר ISSN 0793-1948

הגופים המבוקרים בפרק

 • משרד הפנים - רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול

מילות מפתח

 • ממשל זמין
 • דרכון
 • זיוף זהות
 • תכנית עבודה
 • מאגר ביומטרי
 • תעודת זהות חכמה
 • תקופת מבחן
 • התחזות
 • טביעות אצבע
 • תעודה אלקטרונית
word
pdf