facebook

משרד מבקר המדינה ציין את חג הסיגד והציג את תערוכת "קמיעות וכמיהות"

משרד מבקר המדינה ציין את חג הסיגד, בכינוס חגיגי בלשכת המשרד בתל אביב, בתערוכה בלשכת המשרד בירושלים, במעמד אוצרת התערוכה, סמדר מסינג, ושגרירת ישראל באתיופיה (בדימוס), בליינש זבדיה

משרד מבקר המדינה מציין את חג הסיגד בכינוס חגיגי ובתערוכה, בלשכות המשרד בירושלים ובתל אביב.

חג הסיגד הוא אחד מחגי ומועדי ביתא ישראל. החג חל חמישים יום אחרי יום הכיפורים, ובו מתקיים צום המסמל טהרה והתחדשות לקראת השנה החדשה. בשנת 2008 התקבל בכנסת חוק הקובע את חג הסיגד כיום חג רשמי של מדינת ישראל וכיום בחירה. 

נוסף על כך, בלשכת משרד מבקר המדינה בירושלים מוצגת התערוכה "קמיעות וכמיהות", המציגה את האמנות המסורתית המפוארת של יהדות יוצאי אתיופיה.

בשנת 2008 התקבל בכנסת חוק הקובע את חג הסיגד כיום חג רשמי של מדינת ישראל וכיום בחירה.

 

סמדר מסינג אוצרת התערוכה מסבירה:

ציון חג הסיגד כחג לאומי זהו אירוע מאוד מרגש, הכרה ממלכתית בחגם של יוצאי אתיופיה. החג מצויין תמיד חמישים ימים אחרי יום הכיפורים וזה מאפשר לאדם לחשוב על השנה שעברה, וגם על השנה שהתחילה ועתידה לבוא.

כאוצרת התערוכה אני רואה חשיבות גדולה במתן ביטוי לסיפורם המופלא של בני העדה. מדינת ישראל היא ערב רב של עדות ומנהגים וככל שנספר את סיפורם של העדות כולן, כך נספר ונתאר את סיפורו של העם היהודי בכללותו.

גלריית תמונות:​