facebook

פעולות הממשלה לקידום הביטחון התזונתי

סוג הפרסום דוחות מיוחדים
מספר קטלוגי 2014-004
תאריך פרסום 07/4/2014
מספר ISSN 0793-1948

אָדָם כְּשֶׁהוּא רָעֵב

אוֹ לֹא בָּטוּחַ

הוּא יַעֲשֶׂה פְּשָׁרוֹת,

הוּא יַעֲשֶׂה דְבָרִים

שֶׁלֹּא חָלַם עֲלֵיהֶם בְּחַיָּיו.

לְפֶתַע יֵשׁ לוֹ גַב עָקֹם,

וּמַה קָּרָה לוֹ לְגַבּוֹ

שֶׁנִּתְעַקֵּם?

אָבְדַן הַגַּאֲוָה.

(מתוך דליה רביקוביץ, "הצהרה לעתיד" )

עוני אינו גזרת גורל. לצד האחריות המוטלת על האדם לדאוג לצרכים הבסיסיים שלו ושל בני משפחתו לשם קיומם בכבוד, מוטלת על המדינה חובה משמעותית להבטיח מינימום של קיום אנושי בכבוד לבני החברה. חובתה זו של המדינה נגזרת ממארג הדינים הפנימי ובראשם חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו וכן מחובותיה של המדינה הנובעות מהדין הבין-לאומי. דינים אלה מחייבים את רשויות השלטון להגשים את כבוד האדם באשר הוא אדם. חייבים אנו לזכור ולשנן את דבריו של השופט יצחק זמיר: "אסור שזכויות האדם ישמשו רק את האדם השבע, צריך שכל אדם יהיה שבע, כדי שיוכל ליהנות, למעשה ולא רק להלכה, מזכויות האדם" . בפרשה אחרת קבע בית המשפט העליון כי "הזכות למינימום של קיום אנושי בכבוד מצויה בליבו ובגרעינו של כבוד האדם. חיים בחרפת רעב, ללא קורת גג, תוך חיפוש מתמיד מנין יבוא עזרו של אדם,...

הגופים המבוקרים בפרק

 • משרד הבריאות
 • משרד המשפטים
 • משרד הרווחה והשירותים החברתיים
 • משרד החינוך
 • משרד האוצר
 • המוסד לביטוח לאומי

מילות מפתח

 • עוני
 • עמותות מזון
 • סלי מזון
 • מפעל ההזנה בבתי הספר
 • הקרן לידידות
 • ועדת העיזבונות
 • המועצה הארצית לביטחון תזונתי
 • מסגרות הזנה (בתי תמחוי)
word
pdf