facebook

ביקור מבקר המדינה בלשכת ההוצאה לפועל בחיפה (9.8.2022)

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מתניהו אנגלמן נפגש עם רשמת ההוצאה לפועל בחיפה ועם מנכ"ל רשות האכיפה והגביה וצוותו

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מתניהו אנגלמן ביקר ב-9.8.2022 בלשכת ההוצאה לפועל של רשות האכיפה והגביה בחיפה. למבקר והנציב התלוו מנכ"ל רשות האכיפה והגביה אורי ולרשטיין וצוותו ומנהלת נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה, ד"ר אסתי בן חיים וציוותה.

במסגרת הסיור, המבקר אנגלמן נפגש גם עם רשמת ההוצאה לפועל בחיפה, איה מחאג'נה- קרמאן, ושמע ממנה על גישתה כרשמת כלפי האוכלוסייה המגיעה לדיונים.

מנכ"ל הרשות סקר בפני המבקר וצוותו את עבודת הרשות, הדשבורד שמקל על הפעילות והניסיון של הרשות לבצע את התפקיד תוך רגישות מקסימלית כלפי החייבים.

מבקר המדינה אנגלמן: "אני רואה חשיבות רבה ביציאה לשטח ולמפגש עם הגופים המבוקרים לשם למידה על אתגריהם, ובפרט כאשר הדבר נוגע לרשות שתפקידה לגבות חובות ולקיים אינטראקציה עם אוכלוסייה של מאות אלפי אזרחים שרבים מהם הינם מרקע סוציו אקונומי נמוך".