facebook

הודעה על עבודות תחזוקה באתר

יום ראשון (15.9) בין השעות 12:00 עד 17:00, אתר האינטרנט לא יהיה זמין לצורך עבודות תחזוקה

ניתן לשלוח תלונה בדואר אלקטרוני לכתובת:
ombudsman@mevaker.gov.il
או לפנות ללשכת המבקר בכתובת:
mevaker@mevaker.gov.il
 
עמכם הסליחה!