facebook

פעילות הנציבות למען הגיל השלישי ייצגה את ישראל בדיוני האו"ם (4.4.23)

מנהלת נציבות תלונות הציבור, ד"ר אסתר בן חיים, הציגה במושב הפתיחה של כנס האו"ם (3.4.23) את הדוח המיוחד שפרסם מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, מתניהו אנגלמן, על האתגרים והיעדים במתן שירות לבני הגיל השלישי

פרסום הדוח המיוחד של מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, מתניהו אנגלמן, בנושא האתגרים והיעדים במתן שירות לבני הגיל השלישי, עורר עניין רב בקרב העוסקים בתחום זכויות בני הגיל השלישי גם בזירה הבינלאומית.

בימים אלו (3-6.4.23) מתכנסת באו"ם קבוצת עבודה בנושא זכויות בני הגיל השלישי ובה נציגים ממדינות רבות ברחבי העולם. קבוצת העבודה דנה בהיבטים שונים הנוגעים לאתגרים עימם מתמודדות המדינות בהקשר זה, וכן מוצגות על ידי המדינות יוזמות ראויות לציון שנעשו על ידן.

משרד החוץ החליט כי עבודתה של נציבות תלונות הציבור בנוגע לבני הגיל השלישי, ובכלל זה הדוח המיוחד שפרסם הנציב בנושא, תייצג את ישראל במסגרת הדיונים הנערכים בקבוצת העבודה של האו"ם.

במושב הפתיחה הוקרן סרטון שבו הציגה מנהלת הנציבות, ד"ר אסתר בן חיים, את פעילות הנציבות למען בני הגיל השלישי - ואת עיקרי הדוח המיוחד שפורסם בפברואר 2023.