facebook

דף הבית

חיפושאתרו פרסום של מבקר המדינה
חיפוש בפרסומי המשרד חיפוש בכל האתר
 • בתום הליך גישור-מורחב שנוהל במשרד מבקר המדינה החליטו לשכת המבקרים הפנימיים ואיגוד המבקרים לפעול לאיחוד ביניהם

  10/2/2019

  הוסכם כי הארגונים יפורקו ובמקומם תירשם יישות משפטית חדשה בשם "לשכת המבקרים הפנימיים – IIA ישראל"

   
 • תחילת תקופת ההסדר לגבי המתמודד מר סמיון גרפמן

  10/2/2019

  מבקר המדינה, בתוקף סמכותו לפי סעיף 24א(ג) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992 (להלן- החוק), מודיע בזאת כי תקופת ההסדר כהגדרתה בחוק לגבי המתמודד מר סמיון גרפמן באשר ...

   
 • סיום תקופת ההסדר לגבי המתמודד מר משה יעלון

  10/2/2019

  מבקר המדינה, בתוקף סמכותו לפי סעיף 24א(ג) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992 (להלן- החוק), מודיע בזאת כי תקופת ההסדר כהגדרתה בחוק לגבי המתמודד מר משה יעלון באשר ...

   
 • סיפורה של תלונה: חברת דואר ישראל

  5/2/2019

  במקביל לפרסום הדוח על חברת דואר ישראל, ממשיכה נציבות תלונות הציבור לטפל באופן שוטף בתלונות המתקבלות על החברה

   
 • פרסום דוח "השירות לציבור בחברת דואר ישראל בע"מ"

  5/2/2019

  משרד מבקר המדינה פרסם היום דוח ביקורת על השירות לציבור בחברת דואר ישראל

   
 • מזכיר/ה בלשכת ירושלים

  5/2/2019

  דרוש/ה מזכיר/ה (למשרה זמנית) לתקופה של עד 9 חודשים לכל היותר, למשרד מבקר המדינה ללשכת ירושלים

   
 • נאום מבקר המדינה בכנס של התנועה למען איכות השלטון

  4/2/2019

  דברי מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור בכנס שארגנה "התנועה למען איכות השלטון" ב-04 בפברואר 2019

   
 • מכרז מסגרת להקמת מאגר ספקים לביצוע עבודות סְדַר דפוס והנגשה ללקויי ראייה ולאנשים עיוורים

  4/2/2019

  משרד מבקר המדינה מבקש להרחיב את היצע ספקי הסדר שלו לשם הפקת דוחות מבקר המדינה ויתר פרסומי המשרד

   
 • פרסום דוח ביקורת משותף בנושא "איכות אוויר" שביצעו 16 מוסדות ביקורת מארגון EUROSAI

  30/1/2019

  היום פרסם ארגון מבקרי המדינה של אירופה (EUROSAI) דוח ביקורת בנושא איכות אוויר שנכתב במשותף ע"י 16 מוסדות ביקורת של המדינות החברות בו ובהן ישראל

   
 • הזמנה להגשת בקשות להיכלל במאגר עורכי לשון

  30/1/2019

  משרד מבקר המדינה מזמין בזה עורכי לשון להגיש בקשות להצטרף למאגר ספקים שהקים לשם קבלת שירותי עריכת לשון של דוחות ביקורת ופרסומים

   
 • חובת הודעה למבקר המדינה של משווקי מתקני פרסום חוצות, עורכי סקרי בחירות ובעלי זיכיון לשידורי רדיו לקראת הבחירות המקדימות במפלגות והבחירות לכנסת ה-21

  28/1/2019

  לפי הוראות חוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט- 1959, חובה על הגורמים המוזכרים להלן להודיע למבקר המדינה הודעות במועדים שנקבעו

   
 • יום השואה הבינלאומי

  27/1/2019

  פעילות משרד מבקר המדינה לשיפור מצבם ורווחתם של ניצולי השואה

   
 • פרסום דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמודדים בפריימריז לתפקיד יו"ר מפלגת מרצ

  23/1/2019

  מבקר המדינה פרסם היום דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמודדים בבחירות המקדימות לתפקיד יו"ר מפלגת מרצ הישראלית שהתקיימו במרץ 2018

   
 • דרוש/ה סטודנט/ית למשרד מבקר המדינה

  22/1/2019

  לאגף מערכות מידע שבמשרד מבקר המדינה בירושלים דרוש/ה סטודנט/ית לתואר ראשון או שני לעבודה מאתגרת ומעניינת עם תחושת סיפוק ושליחות

   
 • נאום מבקר המדינה בכנס איגוד המבקרים הפנימיים (IIA)

  17/1/2019

  דברי מבקר המדינה בכנס איגוד המבקרים הפנימיים (IIA ישראל) ב-17 בינואר 2019

   
 • בעין הביקורת - מדור פודקאסטים חדש

  16/12/2018

  האזינו לפודקאסטים של משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

   
 • יום זכויות האדם הבינלאומי

  10/12/2018

  היום מציינים ברחבי העולם את היום הבינלאומי לזכויות אדם. משרד מבקר המדינה שם דגש על ההגנה על זכויות האדם והאזרח בישראל

   
 • פרסום דוח "היערכות הרשויות המקומיות לשריפות, תפקודן במהלך גל השריפות בנובמבר 2016, פיצוי הניזוקים והעלויות למשק"

  2/12/2018

  היום פורסם דוח בנושא היערכות הרשויות המקומיות לשריפות וגל השריפות שהתרחש בנובמבר 2016. מהדוח עולה שהפקת הלקחים הייתה חלקית ולא כל הליקויים תוקנו

   
 • הודעת מבקר המדינה בדבר פרסום פרטים אודות ערבויות הניתנות לטובת מפלגות

  26/12/2013

  מבקר המדינה, השופט בדימוס, מר יוסף שפירא, החליט לתת גילוי לזהותם של נותני הערבויות למפלגות ולסכומי הערבויות, ולפרסם אותם

   
 •  פודקאסטים

   התחברו אלינו