facebook

ביקור מבקר המדינה במרכז הרפואי סורוקה

במהלך הביקור נערך סיור ביחידה לטיפול נמרץ קורונה, בחדר הטראומה ובמרכז לגסי הריטג' לאונקולוגיה

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מתניהו אנגלמן, ביקר במרכז הרפואי סורוקה.

בביקור השתתפו: יוחנן לוקר, יו"ר דירקטוריון כללית, פרופ' אהוד דודסון מנכ"ל כללית, ד"ר שלומי קודש מנהל המרכז הרפואי סורוקה , עו"ד אורי יעקבליץ מבקר הכללית וחברי הנהלת בית החולים.

במהלך הביקור, סקר ד"ר שלומי קודש מנהל סורוקה את פעילות ונתוני המרכז הרפואי ונערך סיור ביחידה לטיפול נמרץ קורונה, בראשותו של פרופ' יניב אלמוג, במלר"ד וחדר הטראומה בראשותו של ד"ר דן שוורצפוקס ובמרכז לגסי הריטג' לאונקולוגיה בראשותו של פרופ׳ יצחק אביטל.

יצוין כי משרד מבקר המדינה עמל בתקופה זו על ביקורת ניהול משבר הקורונה בהיבטים רבים ובהם גם הפעלת מערך הרפואה בקהילה והרפואה השוטפת באירועי חירום. מבקר המדינה התרשם בביקור מפעילות הצוותים הרפואיים בתקופה עמוסה זו, כאשר הצוותים פועלים ביתר שאת במטרה לטפל באוכלוסייה המגיעה אליהם שברקע העלייה במספר החולים המאומתים.

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן ציין: "בתקופה זו אנו עוסקים בביקורת ניהול משבר הקורונה, ובתוכה גם בנושאים הרפואיים. לאור זאת, הביקור היום חשוב, בין היתר, על מנת לראות את ההתמודדות של בית החולים עם משבר הקורונה ופעילות הרפואה בכלל בעת הזו. התרשמתי מאוד מהקמת המחלקות החדשות והתרחבות השירותים בסורוקה עבור כלל תושבי הדרום".

ד"ר שלומי קודש, מנהל המרכז הרפואי סורוקה:" אני מודה למבקר המדינה אנגלמן על שהגיע לביקור בסורוקה. המרכז הרפואי סורוקה הוא נכס אסטרטגי למדינת ישראל ועכשיו גם מתמודד עם תחלואת נגיף הקורונה ומכין את עצמו לתרחישים מורכבים לקראת עונת החורף הקרבה. יש לנו אחריות גדולה לבריאות תושבי הנגב ואנו מוכיחים כל פעם מחדש את היכולות של בית החולים. סיור ביחידה לטיפול נמרץ פנימי קורונה מדגיש את האתגר העצום במלחמה בנגיף הקורונה".

2020-Soroka.jpg