facebook

מבקר המדינה בוועידת האקלים בגלזגו: "מבקרי המדינות יעקבו אחר יישום ההצהרות של מנהיגי העולם"

מבקר המדינה המכהן גם כסגן נשיא Eurosai (ארגון המבקרים האירופאי): למבקרי המדינה תפקיד חשוב במערכה העולמית בתחום האקלים. עלינו כמבקרי המדינות לוודא שהחלטות האקלים של הממשלות מתורגמות לפעילות יעילה

מבקר המדינה אנגלמן סיכם את מושב מבקרי המדינות בוועידת האקלים בגלזגו: "מבקרי המדינות יעקבו אחר יישום ההצהרות של מנהיגי העולם".

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן השתתף ביום חמישי, 4.11.21 במושב מיוחד של מבקרי המדינות, אותו יזם, בוועידת האקלים הבינלאומית בגלזגו, ובין היתר הציג את דוח האקלים שפורסם בישראל בשבוע שעבר.

אנגלמן, המכהן גם כסגן נשיא Eurosai (ארגון המבקרים האירופאי), נפגש עם שגרירת האקלים של אירופה למזרח התיכון ולאפריקה, עם מבקר המדינה של לטביה ועם נציגי מבקרי המדינות של האיחוד האירופי ובריטניה.

אנגלמן, שסיכם את המושב מטעם Eurosai, אמר: "נדרשת פעולה גלובלית מקיפה להפחתת פליטות של פחמן. שינוי האקלים אינו בעיה סביבתית בלבד, אלא בעיה שמקיפה מערכות רבות ודורשת התגייסות של גופים ממשלתיים במאמץ משותף. 

אנגלמן, שסיכם את המושב מטעם Eurosai, אמר: "נדרשת פעולה גלובלית מקיפה להפחתת פליטות של פחמן. שינוי האקלים אינו בעיה סביבתית בלבד, אלא בעיה שמקיפה מערכות רבות ודורשת התגייסות של גופים ממשלתיים במאמץ משותף. 

למבקרי המדינה תפקיד חשוב במערכה העולמית בתחום האקלים. עלינו כמבקרי המדינות לוודא שהחלטות האקלים של הממשלות מתורגמות לפעילות יעילה ושהממשלות מתכוננות בצורה הטובה ביותר לשינויי האקלים. 

יש לנו משימה חשובה - להמשיך במעקב אחר פעולות הממשלות לשינוי האקלים, ולהשתמש בידע שלנו לסייע לממשלות, זאת כדי להשיג את מטרות ביקורת המדינה ולשפר את כל ההיבטים של החיים ברחבי העולם".


מבקר המדינה מתניהו אנגלמן עם ​Janet Rogan, שגרירת האקלים של בריטניה באפריקה ובמזרח התיכון
מבקר המדינה מתניהו אנגלמן עם ​Roland Irklis, מבקר המדינה של לטביה