facebook

התייחסות מבקר המדינה לדוח 70א


מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן: "אני מבקש להודות לצוותים המסורים והמקצועיים במשרד מבקר המדינה. דוח ביקורת 70א מצביע על ליקויים משמעותיים בשורה של תכניות ומיזמים לאומיים, כגון: טיפול מערכת הבריאות במחלות מתפרצות ומתחדשות, התכנית 'מחיר למשתכן', הרחבת התחרות בנמלי הים, הרפורמה בחברת חשמל, הבטחת היתרון והחדשנות הטכנולוגית של המשק הישראלי. כמו כן, פעילות הביקורת הצביעה על ליקויים משמעותיים בתהליכי קבלת החלטות במשרד האוצר, במערך הקבורה בישראל, בפעולות הממשלה לצמצום הנטל הבירוקרטי, בפעילות השירות המטראולוגי, בהובלת מטענים ברכבת, בקידום תחום הכרייה והחציבה בישראל, בכהונת חברי ועדי עובדים בתפקידי ניהול ואיוש תפקידים בכירים בגופים ממשלתיים ועוד. 

יודגש כי עבודת הביקורת נעשית בצורה מקצועית, מכבדת ומכובדת, בהלימה ליעדים לאומיים וללא משוא פנים, תוך הקפדה על מנהל תקין וטוהר המידות. הדוחות מקדמים את תפיסת הביקורת "בעיני הציבור", לפיה תפקידה של הביקורת, בין היתר, הוא להציב את האזרח במרכז ולשמש פה לכלל אזרחי ישראל ובפרט עבור אותן אוכלוסיות ראויות לקידום שקולן לא תמיד נשמע".   

התייחסות מבקר המדינה אנגלמן לפרק הביקורת בנושא "טיפול מערכת הבריאות במחלות מתפרצות ומתחדשות": "כבר בשנת 2019 החל משרד מבקר המדינה לבצע בדיקה מעמיקה בעניין אופן היערכותה של מערכת הבריאות להתמודדות עם מחלות שבכוחן להביא לתחלואה רבה ולפגיעה קשה בבריאות הציבור, ובכללן שפעת פנדמית, חצבת ואבולה. הדוח הועבר לגופים המבוקרים בנובמבר 2019, לשם קבלת תגובתם בעניינו, והומצא לראש הממשלה ב-14.2.20. המצב ששרר בסין בדצמבר 2019, לקראת מועד סיום הביקורת, המחיש את הסיכון הרב הכרוך בהתפשטות מגפת הקורונה, ובמועד המצאת הדוח לראש הממשלה עדיין לא התגלה הנגיף בארץ.

בביקורת נמצאו ליקויים באופן ההיערכות של משרד הבריאות, קופות החולים ומערך האשפוז להתמודדות עם מחלות מתפרצות ומתחדשות. נמצא כי על פי התרחיש שמשרד הבריאות צופה בעת התפרצות מגפה של שפעת צפויים לחלות כ-2,250,000 תושבים בישראל (כ-25% מהאוכלוסייה) וכי הגידול בתחלואה יתפזר על פני כשמונה שבועות שבהם יתווספו למערכת האשפוז של בתי החולים עוד כ-150,000 מאושפזים, עוד כ-25,000 חולים יזדקקו לאשפוז ביחידות טיפול נמרץ, ועוד כ-12,500 חולים יזדקקו להנשמה. בתכנית ההיערכות הלאומית אין התייחסות לכמות חדרי הבידוד שיידרשו. יש לציין כי מערכת האשפוז נמצאת בכל ימות השנה בעומס רב. מחלקות רבות בבתי החולים הכלליים פועלות בתפוסת יתר וקיים מחסור במיטות טיפול נמרץ. 

בבדיקה עלה כי למשרד הבריאות אין תכנית להשלמת הפערים במיטות אשפוז, בצוותים רפואיים ובציוד בעת התפרצות שפעת פנדמית, שתאפשר טיפול ראוי בחולים הרבים שיזדקקו לאשפוז בעת התפרצות מחלה זו. תכנית ההיערכות קובעת כי יש להצטייד בכמות של תרופות לטיפול בזיהום נגיפי (תרופות אנטי ויראליות) שתספיק ל-25% מהאוכלוסייה ובבדיקה נמצא כי מלאי התרופות מספיק רק ל-16% מהאוכלוסייה במקום 25% כנדרש. 

פרק זה מדגים את אופן יישום המדיניות בעניינה של ביקורת מערכתית, בונה ואפקטיבית, הצופה פני עתיד והעוסקת בסיכונים קודם להתהוותם. חשיבותו של הפרק מתעצמת לנוכח הודעת ארגון הבריאות העולמית ב- 11.3.20 ולפיה נגיף הקורונה מוגדר כמגפה עולמית. כולי תקווה כי הפרק, אשר הוגש כאמור עוד לפני התפרצות הקורונה בישראל, סייע לקבלת החלטות מיטביות ותרם להיערכות משרד הבריאות וממשלת ישראל למניעת התפשטות נגיף הקורונה בישראל, וכי כעת, עם פרסומו, הוא יגביר את מודעות הציבור לצורך במילוי הנחיות הגורמים המוסמכים לכך". 

הנגשת תוצרי הביקורת לציבור:

במסגרת יישום רפורמת הביקורת הבונה הנחה המבקר אנגלמן לפעול להגברת החשיפה של תוצרי הביקורת לציבור הרחב, תוך מתן דגש על גיוון בדרכי ההנגשה של פעילות הביקורת. לשם כך, עודכן מבנה התקציר של דוח הביקורת וכן הופקו סרטונים המשקפים באופן ממוקד את תוצרי פעילות הביקורת. 

  • תקציר הדוח – תקציר הדוח מוצג לציבור במודל חדש וממוקד (אורכו כשלושה עמודים) המציג את תמונת המצב העולה מליבת פעילות הביקורת – הממצאים המרכזיים וההמלצות המרכזיות לצדם. הממצאים מצביעים על ליקויים בפעילות שנבדקה ולצדם משולבות באופן מידתי פעולות הראויות לציון. נוסף על כך, התקציר כולל "נתוני מפתח" Key Facts  על אודות הנושא הנבחן, וכן נעשה שימוש נרחב באינפו גרפיקה אשר משקפת את ממצאי הביקורת. המודל החדש של התקציר נבנה מתוך ראייה חדשנית ובחינה של הנעשה במוסדות ביקורת מובילים בעולם.

  • סרטונים המתמצתים את עיקרי הדוח – לצורך הגברת החשיפה של הדוחות והנגשתם לקהלים מגוונים, משרד מבקר המדינה הפיק סרטונים לרבים מהפרקים אשר משקפים בקצרה את עיקרי הליקויים והממצאים בפרקים. בהמשך יונגשו הסרטונים גם בשפות ערבית והאנגלית.