facebook

ביקור מבקר המדינה מתניהו אנגלמן במכון וולקני

מבקר המדינה ביקר במכון וולקני. במהלך הביקור נחשפו המבקר וצוות משרד מבקר המדינה לפעילות המכון, לתכניות העבודה ולמחקרים שונים המבוצעים במכון

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן עם ראש המכון החקלאי הפרופ' אלי פיינרמן

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מתניהו אנגלמן, ביקר (7.7.20) יחד עם מנכ"ל משרד מבקר המדינה ישי וקנין ומנהל החטיבה לביקורת משרדי ממשלה יובל חיו במכון וולקני.

במהלך הביקור, בליווי ראש המכון הפרופ' אלי פיינרמן, נחשפו המבקר וצוות משרד מבקר המדינה לפעילות המכון, לתכניות העבודה ולמחקרים שונים המבוצעים במכון.

כמו כן, הוצגו בפני המבקר טכנולוגיות רובוטיות לניטור מחלות בצמחים, מחקרים רפואיים בקנביס וטכנולוגיות לשימור מזון לאחר קטיף בגידולי אבוקדו, גזר ודלעת.