facebook

כנס חשיפת דוח הביקורת על השלטון המקומי לשנת 2020 ועל הבחירות בשלטון המקומי

לאחר הגשת דוח ביקורת על השלטון המקומי לשנת 2020  – ערכה החטיבה לביקורת השלטון המקומי במשרד מבקר המדינה כנס חשיפה לדוח

לאחר הגשת דוח הביקורת על השלטון המקומי לשנת 2020 ליו"ר הכנסת ח"כ יריב לוין ב- 14 ליולי 2020 וקיום דיון בממצאי הדוח בוועדה לביקורת המדינה, ערכה החטיבה לביקורת השלטון המקומי במשרד מבקר המדינה ביום 20.7.2020 כנס חשיפה לדוח בהשתתפות מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מר מתניהו אנגלמן ומנכ"ל משרדו מר ישי וקנין, יו"ר הוועדה לענייני ביקורת המדינה ח"כ עופר שלח, מנכ"ל משרד הפנים מר מרדכי כהן ומבקרת פנים של המשרד גב' איריס נחמני שוחט. 

בהתאם למגבלות הקורונה הוגבלה כמות המשתתפים והאירוע צולם ושודר בסיוע לשכת העיתונות הממשלתית לכלל הרשויות המקומיות ולגורמים נוספים במרכז השלטון המקומי. יו"ר מרכז השלטון המקומי, ראש עיריית מודיעין-מכבים-רעות מר חיים ביבס ברך אף הוא את משתתפי וצופי הכנס וכך גם הגב' עינב פרץ, יו"ר איגוד מבקרי הרשויות המקומיות. 

מתניהו אנגלמן, מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור ציין בדבריו, כי לרשות המקומית יש השפעה על כל אחת ואחד מאתנו ובאופן טבעי כל אדם מתעניין בראש ובראשונה במה שקורה על סף ביתו. אחת המטרות היא שהביקורת תהיה רלוונטית ואפקטיבית הן עבור הרשויות והן עבור מקבלי השירותים מהרשויות המקומית. המבקר ציין כי בדוח זה נבדקו נושאים רוחביים ופרטניים ובאם הרשויות נהגו בחיסכון וביעילות, תוך עמידה בכללי המנהל התקין והצבענו על הליקויים שיש לתקן כדי לטייב את העשייה למען התושבים. עוד ציין מבקר המדינה, כי במשרדו רואים חשיבות בביקורות חדשניות ופורצות דרך ואשר על כן יוחד פרק מיוחד בדבר פעילות הרשויות ונבחרי הציבור ברשתות החברתיות והקשר עם התושבים ברשתות אלו. המבקר הביע תקווה כי כלל נושאי הדוח ילמדו ע"י כלל הרשויות המקומיות.

בפתח המפגש הציגה מנהלת החטיבה, הגב' מירי רזין, את עיקרי הדוח. מנהלת החטיבה הדגישה את חשיבותו של השלטון המקומי בהיותו אחד מעמודי התווך של המגזר הציבורי ולמעשה הגוף הדמוקרטי שמייצג את האינטרסים של הקהילות המקומיות. השלטון המקומי מספק מגוון רחב של שירותים שהאזרחים נזקקים להם מידי יום ביומו, ובתקופת חירום חשיבותו גדלה אף יותר, בתור הזרוע שיש לה את ההיכרות האמיתית והבלתי אמצעית עם הקהילה ואת היכולות הביצועיות להתמודד עם האתגרים העומדים בפתח. עוד ציינה מנהלת החטיבה כי הדוח כולל 12 פרקים: 8 ביקורות מערכתיות ו-4 ביקורות פרטניות ובמסגרתו נבדקו 62 רשויות מקומיות, 44 ועדות מקומיות לתכנון ובנייה ו- 9 תאגידים. הדוח עוסק במגוון נושאים מתחומי הליבה של השלטון המקומי בהיבטים הנוגעים לביטחונם ובטיחותם של התושבים, לניהול פיננסי של הרשויות, להבטחת השירות לתושב ורווחתו, לשמירה על הסביבה, לניהול כוח אדם ועוד. מנהלת החטיבה חתמה את דבריה כשהיא מודה לעובדות ועובדי החטיבה ולכל מנהליה וכן לכל עובדי המשרד שלקחו חלק בהכנת הדוח החשוב הזה. 

במסגרת הכנס הציגו עובדי החטיבה לביקורת השלטון המקומי חמישה דוחות מתוך 12 הדוחות שפורסמו וכן את דוח הביקורת על מימון הבחירות בשלטון המקומי שהתקיימו באוקטובר 2018 ופורסם במרץ 2020, בנושאים הבאים: 

  • פעולות להגברת הבטיחות בדרכים בתחומיהן של רשויות מקומיות בחברה הערבית;

  • התמודדותן של רשויות השלטון עם תהליכי הרס המצוק החופי;

  • שימוש הרשויות המקומיות ונבחריהן ברשתות החברתיות;

  • הפיקוח על הבנייה בוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה;

  • פעולות הרשויות המקומיות באמצעות מרכזים קהילתיים לתרבות, נוער וספורט;

  • ביקורת על הבחירות בשלטון המקומי בשנת 2018.


מבקר המדינה חתם את המפגש באומרו כי זהו כנס ראשון מסוגו בחטיבה וכי בכוונתו לערוך כנסים דומים מידי שנה סמוך לפרסום הדוח, בתקווה כי בשנה הבאה נוכל לערוך כנס רב משתתפים, נטול הגבלות.