facebook

סיכום בדיקת משרד מבקר המדינה בעקבות אסון נחל צפית

משרד מבקר המדינה ערך בדיקה מקדמית לקראת הכנת ביקורת מקיפה בנושא פעילות המכינות הקדם-צבאיות, הפיקוח עליהן ויישום המלצות הוועדות שהוקמו לאחר האסון

הרוגי אסון השיטפון בערבה (צילום: באדיבות המשפחות)​

משרד מבקר המדינה סיכם את הבדיקה שערך בעקבות אסון נחל צפית.

הסיכום נשלח למנכ"ל משרד הביטחון, למנכ"ל משרד החינוך, למנכ"ל מועצת המכינות ולנציג המשפחות.

 

סיכום הבדיקה המלא