facebook

פרסומים

הספרייה הדיגיטלית מכילה בתוכה את פרסומי משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור בצורה הנגישה לציבור הרחב

אזור ההודעות והחדשות מכיל בתוכו את כל ההודעות והחדשות של משרד מבקר המדינה

החלטות מלאות של נציב תלונות הציבור, שיש בהן חשיבות ציבורית ומשפטית

 

משרד מבקר המדינה שוקד על זמינותם ונגישותם של כל פרסומי המבקר לקהל הגולשים. אם לא מצאתם את הפרסום המבוקש - פנו אלינו