facebook

הבדיקות אבדו - המתלוננת שהתה בבידוד במשך חודש שלא לצורך

למעלה מ- 1,000 תלונות התקבלו עד כה בנציבות תלונות הציבור על רקע משבר הקורונה *השבוע התחדשה קבלת הקהל בלשכות הנציבות

נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה קיבלה עד כה למעלה מ- 1,000 תלונות מהציבור על רקע משבר הקורונה. מרבית התלונות הינן בתחום הביטוח הלאומי, לאחר מכן בתחום שירותי בריאות ורשות המיסים. תלונות נוספות התקבלו על חברת עמידר, חברת דואר ישראל ועוד.

הנציבות סיימה לבדוק כמחצית מהתלונות, ונמצא כי כ- 79% מהן נמצאו מוצדקות או שהעניין תוקן לשביעות רצון המתלונן.

כך לדוגמא, המתלוננת ששהתה בבידוד לשווא במשך חודש, פנתה לנציבות וציינה כי היא שוהה בבידוד זמן כה רב משום שתוצאות הבדיקות לאבחון המחלה מתעכבות, ומשרד הבריאות לא משיב לפניותיה. מיד לאחר פניית הנציבות למשרד הבריאות, יצר הרופא המחוזי קשר עם המתלוננת. בבירור עלה כי הבדיקות הקודמות שביצעה המתלוננת כנראה אבדו, ובו ביום הגיעו אנשי מד"א לביתה של המתלוננת כדי לבצע בדיקה נוספת. יומיים לאחר מכן התקבלה תשובה שלילית לבדיקה, ואף הבדיקות הקודמות שבוצעה אותרו ונמצאו שליליות. הנציבות מצאה כי התלונה מוצדקת ומעבר לסיוע שניתן מיידית למתלוננת, העירה הנציבות למשרד הבריאות כי יש ללמוד את המקרה ולהפיק לקחים לעתיד.

בתוך כך, לאחר אישור הגופים המוסמכים לכך, התחדשה אתמול קבלת הקהל בלשכות נציבות תלונות הציבור - בירושלים, תל אביב, חיפה, נצרת, לוד ובאר שבע.

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור: "החשיבות של טיפול בתלונות נקודתיות היא גם בכך שאפשר ללמוד באמצעות אותה תלונה על בעיה רוחבית. במקרים כאלה מצביעה הנציבות על הצורך לתקן את הליקוי הכללי, הן כדי להקל עד כמה שניתן על מי שכבר נפגעו ממנו והן כדי למנוע פגיעה בעוד אנשים. אני קורא לאזרחים לפנות לנציבות בעת הצורך, אם דרך הגעה ללשכות קבלת הקהל או באמצעים הדיגיטליים, במייל או באמצעות אתר מבקר המדינה".

דוגמאות לתלונות נוספות שהתקבלו:

ביטוח לאומי: הוראת תשלום יצאה - אבל דמי האבטלה עוכבו

בעקבות בירור של הנציבות בכמה תלונות בנושא עיכוב בתשלום דמי אבטלה, אותרה תקלה טכנית במערכות הביטוח הלאומי שבשלה עוכבו תשלומי דמי אבטלה. בעקבות הבירור שערכה הנציבות פעל המוסד לביטוח לאומי לאיתור התקלה באותם מקרים והנציבות ערכה מעקב עד אשר קיבלו המתלוננים את התשלום.

עמידר הפסיקה את הסיוע בשכר דירה - ובעל הבית איים להוציא אם חד הורית ונכה מדירתה

המתלוננת, אם חד הורית ונכה, פנתה לנציבות לאחר שחברת עמידר הפסיקה להעניק לה סיוע בשכר דירה ללא כל הודעה מראש, ולא עלה בידה ליצור עם החברה קשר במשך שלושה שבועות. המתלוננת ביקשה את סיוע הנציבות בדחיפות, וטענה שבעל הבית מאיים להוציא אותה מהדירה וללא הסיוע לא תוכל לשלם שכר דירה. בעקבות התערבותנו טיפלה עמידר באופן מיידי בחידוש הסיוע, כך שהכסף נכנס לחשבונה של המתלוננת בערב חג הפסח. בשיחה עם מבררת התלונה המתלוננת אישרה את קבלת הסיוע, הודתה לנציבות ותיארה את טיפול הנציבות בפנייתה כ"מציל חיים" מבחינתה.

בהתערבות הנציבות: דבר דואר של מתלוננת בקבוצת סיכון נותב למרכז מסירה שקרוב למקום מגוריה

מתלוננת פנתה לנציבות לאחר שקיבלה הודעה על דבר דואר שממתין לאיסוף במרכז מסירה הרחוק מביתה. המתלוננת טענה שאין ברשותה רכב, ומשום שהיא נמצאת בקבוצת סיכון, היא חוששת להשתמש בתחבורה ציבורית בתקופת הקורונה. בעקבות התערבות הנציבות הסכימה חברת דואר ישראל לנתב את הפריט למרכז מסירה שקרוב יותר למקום מגוריה.

 

רוצים להגיש תלונה?

הנציבות חידשה את קבלת הקהל בלשכות הפרוסות ברחבי הארץ - ירושלים, תל אביב-יפו, חיפה, באר שבע, לוד ונצרת. קבלת הקהל תתקיים בשעות הקבלה, בכפוף להנחיות משרד הבריאות.

לנוחותכם ולמען שמירה על בריאותכם, באפשרותכם לפנות לנציבות תלונות הציבור גם באמצעות הטופס המקוון ובדואר אלקטרוני לכתובת ombudsman@mevaker.gov.il. ניתן לפנות לנציבות גם בדואר רגיל או בפקס.

 

קבלת קהל בלשכות

קבלת קהל בלשכות