facebook

מבקר המדינה מארח תערוכה של יוצרות חרדיות

משרד מבקר המדינה אירח תערוכה ייחודית של יוצרות מהמגזר החרדי כחלק ממסורת אירוח תערוכות מאוכלוסיות שונות

בתערוכה השתתפו עשרות יוצרות מהמגזר החרדי שהגיעו לפתיחת התערוכה במשרד מבקר המדינה שהתקיימה בנוכחות מבקר המדינה מתניהו אנגלמן ומנכ"ל המשרד ישי וקנין.

מבקר המדינה אמר: "תערוכה זו היא המשך למסורת של אירוח תערוכות מרבדים  שונים של החברה הישראלית במשרדי המבקר, ארחנו זה מכבר אומנים יוצאי אתיופיה, אמנית צלמת מהמגזר הדרוזי  ועתה אנו זוכים לארח תערוכה של 70 יוצרות מהחברה החרדית. אני שמח על כך שמשרדנו משמש אכסניה להצגת יצירות אמנות ממגוון האוכלוסיות בישראל וכן על כך שאנו מנגישים יצירות אלו להרחבת האופקים של עובדי המשרד".

התערוכה היא  אוסף ייחודי של יצירה אומנותית חרדית מבית עמותת "יוצרים סביבה", עמותה המקדמת אמנות בקרב נשים בקהילה החרדית. היצירות מבקשות ליצור דיאלוג עם הסביבה הטבעית של כל יוצרת באמצעים שונים, והן עוסקות בשאלות מהי הסביבה עבור היוצרת החרדית וכיצד היא מבטאת את הקשר שלה לסביבה באמצעות היצירה.

התערוכה מגלה טפח מעולמן של הנשים החרדיות ועוסקת בטבע, באנשים ובסצנות מחיי היום-יום של אישה חרדית העוסקת באמנות.