facebook

מבקר המדינה יפרסם בחודש יולי דוח על מבצע שומר החומות

מבקר המדינה אנגלמן: ביולי אפרסם את דוח שומר חומות: "הביקורת התמקדה בבחינת הפערים של גורמי אכיפת החוק. ההתפרצות יצרה שבר במערכת היחסים שבין החברה הערבית לחברה היהודית בישראל"

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן השתתף היום (שני, 30.5.22) בוועידת לשכת רואי החשבון באילת וקיים שיחה עם נשיא הלשכה, חן שרייבר.

בפתח דבריו הזכיר המבקר את דוח הביקורת על מבצע "שומר החומות" שהחל ביום ירושלים אשתקד: "אתמול ציינו את יום ירושלים, ובכך ציינו גם את יום השנה העברי לפרוץ מבצע שומר חומות. הצהרתי כבר בעבר שנכין דוח ביקורת מיוחד על התנהלות המדינה במבצע, בעיקר בהיבט של ההתפרעויות שנערכו בערים המעורבות. 

אני רוצה לספר לכם היום שהכנת הדוח נמצאת בישורת האחרונה ובמהלך חודש יולי נפרסם אותו לציבור.

בזמן מבצע שומר החומות, התרחשו תקריות אלימות והפרות סדר חמורות בעוצמות גבוהות ובהיקפים נרחבים ברחבי ישראל, בהן נגרמו פגיעות בנפש, פציעות ונזקים כבדים לרכוש.

אירועים חמורים אלו הציפו את אתגרי השמירה על הביטחון האישי והבטחת הסדר הציבורי בערים המעורבות וחידדו את הצורך לבחון את היבטי השיטור ואכיפת החוק ביישובים אלו. צורך חיוני זה מקבל משנה תוקף על רקע ההערכה כי אירועי שומר החומות אינם אירוע נקודתי חולף. התפרצות אירועי שומר החומות חשפה בעיות יסוד ארוכות שנים, יצרה שבר עמוק וחריף במערכת היחסים שבין החברה הערבית לחברה היהודית בישראל, ונקודת הסיום שלה עלולה להיות נקודת הפתיחה של ההתפרצות הבאה.

הביקורת התמקדה בבחינת הפערים של גורמי אכיפת החוק בתחום המודיעין, בפריסת הכוחות, בגיוס המילואים, במענה המבצעי בשטח, בהיערכות הלוגיסטית, בהכשרת הכוחות להתמודדות עם הפרות סדר ובפעילות למיצוי חקירות והעמדה לדין. לצד זה גם בדקנו את השירות לתושב בערים המעורבות".