facebook

לרגל חשיפת הדוח השנתי: מפגש עמיתים בהשתתפות ממונים על תלונות הציבור בגופים ציבוריים

בהמשך להגשת דוח נציב תלונות הציבור לכנסת, ולהכרזת הכנסת על כינונו של יום נציב תלונות הציבור – קיימה נציבות תלונות הציבור מפגש עמיתים חגיגי. במהלך המפגש חשפה הנציבות את עיקרי הדוח בפני ממונים על תלונות הציבור בגופים הציבוריים

לרגל פרסומו של דוח שנתי 46 לשנת 2019 של נציב תלונות הציבור, קיימה הנציבות ב-5.7.20 מפגש עמיתים, במעמד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מתניהו אנגלמן ויו"ר הוועדה לביקורת המדינה ח"כ עפר שלח. במפגש השתתפו ממונים על תלונות הציבור בגופים ציבוריים. המפגש היווה פלטפורמה ללמידה הדדית ובסיס לחיזוק שיתוף הפעולה בין הגופים השונים.

מתניהו אנגלמן, מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור אמר כי המפגש מתקיים בהמשך להגשת הדוח השנתי לכנסת ולכינונו של יום נציב תלונות הציבור, וכי בשנים הבאות יצוין יום זה בכנסת באמצעות מפגש עם כלל הממונים על תלונות הציבור. "לאחר הגשת הדוח קיימנו דיון משמעותי בוועדה לענייני ביקורת המדינה ולאחר מכן היום אף צוין במליאת הכנסת", אמר הנציב אנגלמן. "השנה, בשל מגבלות הקורונה עשינו את זה בצורה מצומצמת, אך אנו רואים חשיבות, וכך אף תואם עם יו"ר הכנסת ועם יו"ר הוועדה לביקורת המדינה – שבשנים הבאות סביב היום הזה נקיים מפגש בכנסת ישראל של כלל נציבי תלונות הציבור, נעלה על נס ונביא לחשיפה את הפעילות היומיומיות המבורכת של כלל העוסקים במלאכה".

במהלך המפגש התקיים שיח פתוח והנציב השיב לשאלות שהתקבלו מהממונים על פניות הציבור. במענה לשאלות שהוצגו, הדגיש הנציב את החשיבות שהוא מייחס להנגשת הנציבות לאוכלוסיות ראויות לקידום, לגיוון התעסוקתי במשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, לתלונות שקיבלה הנציבות בתקופת הקורונה ולסיוע שהושיטה לפונים בתקופה זו, בעיקר בתחום של גמלאות ומיצוי זכויות.

על רקע משבר הקורונה, הדגיש הנציב את החשיבות להגדיר את העובדים העוסקים בבירור תלונות כעובדים חיוניים. כמו כן ציין כי אוכלוסיית הקשישים, הנמצאת בסיכון הגבוה ביותר, צריכה לקבל תשומת לב מיוחדת בעת הזו, בפרט בקרב מבררי התלונות. הנציב ציין בהערכה את הפעילות ההתנדבותית של נציבות תלונות הציבור, שבמהלך תקופת הקורונה יצרה קשר טלפוני באופן יזום עם קשישים ניצולי שואה כדי לבדוק אם ניתן לסייע להם.

יו"ר הוועדה לביקורת המדינה, ח"כ עפר שלח, ציין בדבריו כי תלונות הציבור הן "הרגליים על הקרקע" - המגע הישיר ביותר עם האזרח - ובאמצעותן ניתן לפתור בעיות פרטניות, וכן לאתר ליקויים כלליים ולתת להם מענה. "בנציבות התקבלו 14,000 תלונות בשנה שעברה, בכולן היה טיפול שנותן לאזרח תחושה שיש קשב, וגם פותר בעיות שלו על בסיס יומיומי. לדבר הזה אין כמעט מקבילה בטיפול של גופים בבעיותיו של האזרח".

ח"כ שלח ציין כי מיום כניסתו לתפקיד מתקיים שיח בינו ובין מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, על היכולת "לתת שיניים", סמכויות ויכולת למשרד מבקר המדינה ולוועדת ביקורת המדינה, במטרה לייצר שינוי ולאפשר את פתרון הליקויים.

בפתח המפגש הציגה מנהלת הנציבות, ד"ר אסתר בן חיים, את עיקרי הדוח. מנהלת הנציבות הדגישה כי יום נציב תלונות הציבור הראשון במדינת ישראל הוא התחלה של מסורת חשובה ומשמעותית, שבה האדם נמצא במרכז הבמה, ויש בו הכרה בחשיבותם ובמעמדם של נציבי תלונות הציבור והממונים על פניות הציבור.

מנהלת הנציבות הציגה בפני המשתתפים את עיקרי הנתונים מהדוח, ובכלל זה הגופים שעליהם התקבל מספר התלונות הרב ביותר וכן אלה ששיעור התלונות המוצדקות עליהם היה גבוה במיוחד. בנוסף סקרה תלונות נבחרות מתוך הדוח, המשקפות את ארגז הכלים של הנציבות בבירור תלונה - תלונות שהנציבות בחנה במבט רחב, הביאה בהן לתיקון כללי, בבחינת "מן הפרט אל הכלל", קיימה בירור בדרך של "לקוח סמוי" וערכה בירור מול כמה גופים נילונים לשם פתרון הבעיה.

במהלך היום נשאו עובדי הנציבות הרצאות בזק על תלונות מתוך הדוח במגוון נושאים. הממונים על תלונות הציבור בגופים השונים סקרו אף הם את עבודתם ואת הישגיהם, סיפרו על האתגרים העומדים בפניהם ושיתפו בממשקים שיש להם עם נציבות תלונות הציבור.

לנוכח מגבלות משרד הבריאות, וכדי לאפשר השתתפותם של כלל הממונים על תלונות הציבור בגופים הציבוריים, צולם המפגש ושודר בשידור חי  ל-1,600 "מוזמנים מקוונים".