facebook

השוואת גיל הזכאות לדמי ליווי לעיוור/ת לנשים ולגברים

בעקבות בירור תלונה על-ידי נציבות תלונות הציבור השווה משרד הרווחה את הגיל המרבי לזכאות לדמי ליווי לעיוור בין נשים וגברים

ב - 6.6 חל יום ה - Blind day - יום המודעות לקהילת האנשים עם עיוורון ולקויות ראייה בישראל שמארגן המרכז לעיוור בישראל ומצוין גם בכנסת.

מצ"ב סיפור תלונה בנושא שהתבררה בנציבות תלונות הציבור:

נציבות תלונות הציבור ביררה תלונה על כך שהשירות לעיוור במשרד הרווחה, אינו  מאשר מתן דמי ליווי לעיוור לנשים אשר זכאיות לתעודת עיוור, לאחר הגיען לגיל 62 מאחר שכבר הגיעו לגיל פרישה בעוד שהוא מאשר זאת לגברים שגיל הפרישה שלהם הוא 67.  

בהתאם לאמור, נוצר מצב בו גבר אשר מאבד את ראייתו וזכאי לתעודת עיוור מגיל 62 עד 67 מקבל מהמדינה דמי ליווי לעיוור ואילו אישה אשר מתמודדת עם אותה מצוקה באותו טווח גילאים, אינה מקבלת רק משום היותה אישה.

הנציבות הבהירה למשרד הרווחה כי נראה שלא קיימת הצדקה לביצוע האבחנה בין נשים לגברים בנושא.

לאחר התערבות הנציבות, עדכן משרד הרווחה כי הוחלט על השוואת הגיל המרבי לזכאות לדמי ליווי לעיוור בין גברים ונשים, כך שנשים יוכלו גם הן להיכנס לקבוצת הזכאות עד גיל 67.

המשרד עדכן כי הוא פועל ליישום השינוי כלפי כלל הנשים הזכאיות ועדכון ההוראות בנדון. כמו כן נמסר כי המתלוננת אשר קיבלה תעודת עיוור לאחר גיל 62, נמצאה זכאית לתשלום דמי הליווי לעיוור.