facebook

סיפורה של תלונה: אי אספקת מים קרים לדירת נכה

בעקבות התערבותה של נציבות תלונות הציבור חודשה אספקת מים קרים לדירת נכה

המתלונן פנה ללשכת נציבות תלונות הציבור בלוד בשם אחיו, נכה 100% המרותק לכסא גלגלים וסובל ממוגבלות שכלית התפתחותית, בעניין אי אספקת מים קרים בדירה שבה מתגורר האח ברחובות. 

המתלונן הסביר כי הסיבה לכך היא מיקום צינור המים של הדירה מעל פני הקרקע ללא מיגון, באופן שחושף את צנרת המים לחום השמש. לטענתו, כאשר הוא פנה בנושא לתאגיד המים ברחובות 'הבאר השלישית' נמסר לו, שהנושא נמצא באחריות עמידר בעוד שמעמידר נמסר לו שהנושא באחריות תאגיד המים.

בעקבות התערבות הנציבות, ובכלל זה סיורים שנערכו בשטח יחד עם הגורמים הרלוונטיים, ביצע תאגיד המים 'הבאר השלישית' את העבודות הדרושות במקום באופן מידי. המתלונן עדכן כי אספקת המים לדירתו של אחיו סודרה לשביעות רצונו המלאה.

 

שעות קבלת הקהל בלשכות נציבות תלונות הציבור ברחבי הארץ, ובכלל זה בלוד, הן בימים א' עד ה' בשעות 13:00-9:00, וביום ד' גם ב-17:00-15:00.