facebook

מבקר המדינה אנגלמן סייר באולפן הראשון בישראל וקיבל את פניהם של העולים בנתב"ג (10.8.22)

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן: במשך 2000 שנות גלות כל יהודי בעולם הביע את הגעגוע שלו לארץ וכולם נשאו את אותה תפילה – להגיע לארץ הקודש. יהדות אתיופיה הינה סמל לכמיהה לירושלים

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן קיים יחד עם שרת העלייה והקליטה פנינה תמנו שטה סיור באולפן עציון בית קנדה בירושלים (10.8.22). בהמשך היום קיבל מבקר המדינה יחד עם שרת העלייה והקליטה את פני העולים שהגיעו מאתיופיה במסגרת מבצע העלייה "צור ישראל".

בקבלת הפנים לעולים נפגש המבקר אנגלמן עם סוראפל אשר עלה לארץ לבדו וכעת קיבל את פני אמו ואחיותיו שהגיעו בעלייה זו.

עוד השתתפו בסיור השתתפו מנכל״ית משרד העלייה והקליטה דגנית סנקר לנגה, סמנכ״ל העלייה והקליטה בסוכנות היהודית שי פלבר, ליאורה שמעוני מנהלת החטיבה לביקורת חברה ורווחה במשרד מבקר המדינה וצוות הביקורת בחטיבה לביקורת חברה ורווחה.

במסגרת הסיור, הציגו אנשי משרד העלייה והקליטה את פעילות המשרד בפני המבקר וצוותו. 

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן: במשך 2000 שנות גלות כל יהודי בעולם הביע את הגעגוע שלו לארץ וכולם נשאו את אותה תפילה – להגיע לארץ הקודש. יהדות אתיופיה הינה סמל לכמיהה לירושלים. היהודים שחיו באתיופיה לא ויתרו, ולמרות הקשיים נשאו את עיניהם להגיע אל הארץ המובטחת. מכאן, החובה של המדינה היא גם לקלוט את העולים בצורה המיטבית. כך אנו רואים זאת בביקורת המדינה, מייחסים לכך חשיבות רבה ונמשיך לעקוב אחר קליטת העולים בארץ".


צילום התמונה בנתב"ג: נגה מלסה