facebook

דוח שנתי 63ג לשנת 2012 ולחשבונות שנת הכספים 2011

שער ותוכן ענייניםwordpdf
المقدمة – הקדמה בערביתwordpdf
תקציר - חלק א'wordpdf
תקציר - חלק ב'wordpdf
סוג הפרסום דוחות שנתיים
מספר קטלוגי 2013/963/C-1
תאריך פרסום 08/5/2013
מספר ISSN ISSN 0334-9713

דין וחשבון שנתי זה, לשנת 2012, הוא דוח רחב יריעה הכולל 46 פרקים העוסקים בביקורת במשרדי ממשלה, במוסדות מדינה, בחברות ממשלתיות ובתאגידים ובגופי השלטון המקומי.

עם היכנסי לתפקיד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור הגדרתי כיעד למשרד מבקר המדינה, בצד המשך המאבק בשחיתות הציבורית ולמען טוהר המידות, גם טיפול מעמיק בנושאים כלכליים וחברתיים, אשר הם בעלי השפעה מכרעת על מרבית האוכלוסייה ועל דמותה של מדינת ישראל. פרקים שונים בדוח עוסקים בנושאים בתחום זה שיש להם השפעה רבה על איכות חייהם של האזרחים במדינה, שמירת זכויותיהם והשירות שהם מקבלים מגורמי השלטון המרכזי והמקומי. משרד מבקר המדינה מוסיף ומקיים ביקורת נרחבת בנושאים אלה ומייחד לכך כוח אדם ומשאבים רבים.

דגש מיוחד הושם על ביקורות בנושאים מערכתיים בעלי השלכות לאומיות רחבות שהטיפול בהם הוא בידי מספר משרדי ממשלה ורשויות ציבוריות. בדוח זה מובאת הביקורת על התכנית הלאומית לשילובם של יוצאי אתיופיה בחברה בישראל; קהילת יוצאי אתיופיה, אשר עלתה לארץ בכמה פעימות וחלק מבניה עברו דרך ארוכה ברגל וסבלו רבות עד הגיעם לארץ אבותיהם - היא קהילה איכותית, רבת כישרונות ובעלת פ...

הגופים המבוקרים בפרק

 • משרד החינוך
 • משרד הפנים
 • משרד התעשייה, מסחר ותעסוקה
 • משרד ראש הממשלה
 • המשרד לקליטת עלייה
 • צבא ההגנה לישראל (צה"ל)
 • המועצה להשכלה גבוהה
 • נציבות שרות המדינה
 • המוסד לביטוח לאומי
 • שירות התעסוקה
 • מגן דוד אדום בישראל בע"מ
 • המועצה להסדר ההימורים בספורט
 • המכון הגיאופיסי לישראל
 • מדרשת שדה בוקר בנגב
 • המשרד לשירותי דת
 • הרבנות הראשית לישראל
 • משרד הפנים - רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול
 • משרד החוץ
 • משרד האוצר
 • משרד התיירות
 • המכון הישראלי לייצוא ולשיתוף פעולה בין-לאומי

מילות מפתח

 • ייצוג הולם
 • דיור
 • שיתוף פעולה בין-משרדי
 • תכנית רב שנתית
 • תקינה/תקנים
 • תקצוב
 • הכנה לגיוס
 • זכאות לבגרות
 • שומרי סף
 • ניגוד עניינים
 • תאגידים ציבוריים
 • תנאי העסקה
 • כח אדם
 • משרדי ממשלה
 • ועדת חריגים
 • מועצות דתיות
 • השירות לאזרח
 • עגונות
 • נישואין
 • המרת דת
 • יהודים יוצאי אתיופיה
 • מרשם האוכלוסין
 • גבייה
 • גירושין
 • בירור יהדות
 • הלכה
 • נהלים
 • נציגויות ישראל בחו"ל
 • איוש משרות
 • כפילויות
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • משרד ראש הממשלה
 • משרד האוצר
 • משרד התרבות והספורט
 • משרד החינוך
 • משרד ההסברה והתפוצות
 • מינהל מקרקעי ישראל (ממ"י)
 • משרד התעשייה, מסחר ותעסוקה
 • משרד הבינוי והשיכון
 • נציבות שרות המדינה
 • משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים
 • משרד המשפטים
 • משרד הפנים
 • משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 • המשרד לביטחון פנים
 • החטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית
 • משרד האוצר - אגף החשב הכללי
 • מקורות חברת מים בע"מ
 • משרד האנרגיה והמים
 • רשות שדות התעופה
 • תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ
 • משרד הפנים - מינהל התכנון
 • משרד התיירות
 • המשרד להגנת הסביבה
 • המשרד לביטחון הפנים - משטרת ישראל
 • משרד הבריאות
 • נציבות כבאות והצלה
 • בית החולים ע"ש יוספטל, אילת
 • מרכז רפואי ע"ש ברזילי, אשקלון
 • צבא ההגנה לישראל (צה"ל)
 • הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
 • עיריית חולון
 • משרד הביטחון
 • הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת)
 • רשות החברות הממשלתיות
 • רשות האכיפה והגבייה
 • משרד המשפטים:ההוצאה לפועל
 • מרכז השלטון המקומי בישראל
 • משרד הפנים - רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול
 • רכבת ישראל בע"מ
 • משרד הרווחה והשירותים החברתיים
 • המוסד לביטוח לאומי
 • משרד התקשורת
 • מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט (אגודת חבר הנאמנים - קרן מכון וינגייט)
 • המועצה להסדר ההימורים בספורט
 • הוועד האולימפי בישראל

מילות מפתח

 • תאגידים סטטוטוריים
 • גנזך המדינה
 • מוסד הנצחה
 • החלטות ממשלה
 • תקצוב
 • מגזר המיעוטים
 • ועדת היגוי
 • תכנית רב שנתית
 • דיור
 • חוות דעת
 • תעשייה
 • שוויון
 • הסרת חסמים
 • חוזה מומחים
 • תקשי"ר (תקנון שירות המדינה)
 • כח אדם
 • מכרזים
 • שקיפות
 • מדיניות אחידה
 • נהלים
 • חשבונאות
 • ריבית
 • שנת הכספים
 • ניהול סיכונים
 • הבטחת איכות
 • התקשרויות
 • תקינה/תקנים
 • משק הדלק
 • יישום המלצות
 • ועדת בדיקה
 • רשויות מקומיות
 • בתי מלון
 • פגיעה אקולוגית
 • אינטרס הציבור
 • תכנית בניין עיר (תב"ע)
 • השירות לאזרח
 • שיטור עירוני
 • עיר ללא אלימות
 • שירות חובה
 • שרות חובה במשטרה (שח"ם)
 • מאגר נתונים
 • פיקוח ובקרה
 • רפואה משפטית
 • איכון
 • פרופיל גנטי
 • שינויים ארגוניים
 • ציוד
 • מחסור
 • תחזוקה
 • פרסום מידע לציבור
 • תקנות בטיחות אש
 • ברזי כיבוי
 • קופות החולים
 • בתי חולים
 • תיירות מרפא
 • סל הבריאות
 • ניגוד עניינים
 • רופאים
 • שעות עבודה
 • שירותי בריאות נוספים (שב"ן)
 • כפל ביטוח
 • בית החולים באשדוד
 • מניעת תמותה
 • היגיינה
 • מוסדות גריאטריים
 • היעדר מידע
 • בטיחות
 • אירועי התרמה וגיוס תרומות
 • מבנים ותשתיות
 • תחזוקת מבנים
 • תשתיות
 • המועצה לשלום הילד
 • פריפריה
 • שירותי בריאות הנפש
 • אנורקסיה
 • מסגרות ייעודיות
 • אבחון
 • אשפוז בכפייה
 • רפואת נשים
 • קריטריונים
 • ביציות
 • פוריות
 • הכשרה מקצועית למורים
 • שבתון
 • שיבוץ
 • ועדת דורנר
 • יישום הנחיות
 • החלטות בג"ץ
 • זכאות לבגרות
 • מדיניות
 • מקצועות ליבה
 • מדעי הרוח
 • יחידות לימוד
 • קיצוץ שעות
 • השכלה גבוהה
 • השתלמויות
 • הסכם קיבוצי
 • שינויים מבניים
 • דירקטוריון
 • חינוך פרטי
 • מענק היובל
 • אי שוויון
 • משמעת
 • גבייה
 • הסדר חוב
 • טיפול בחובות
 • עיקול
 • תיקון ליקויים
 • זרים
 • קטינים
 • גיוס עובדים
 • סיוע משפטי
 • מענה טלפוני
 • עורכי דין (עו"ד)
 • רגולציה
 • תקציב
 • גרעון
 • דוחות כספיים
 • ייעול
 • עובדים זרים
 • תנאי העסקה
 • היתר
 • שיתוף פעולה בין-משרדי
 • צמצום פערים
 • עידוד תעסוקה
 • קצבאות
 • שירותים חברתיים
 • רפורמה
 • מאגרי מידע
 • מעורבות הורים
 • חוץ ביתימסגרות חוץ-ביתיות
 • אוכלוסיות מוחלשות
 • שכבות מוחלשות
 • גורמים חיצוניים
 • בחינות בגרות
 • בתי ספר
 • חינוך מקצועי-טכנולוגי
 • שירותי תקשורת
 • היערכות למצבי חירום
 • טלקומוניקציה
 • אגרה
 • דור רביעי
 • ייצוג הולם
 • יעדים
 • מענקים
 • ספורט נשים
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf